บางจากฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกป่าภูหลงปีที่ 14


เพื่อนพนักงานบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และน้องๆ เยาวชนคนดี ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ารักษาต้นน้ำ ปีที่ 14 พร้อมปลูกต้นกล้าไม้กว่า 2,000 ต้น สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำปะทาว (ป่าภูหลง) เพื่อสนับสนุนการสร้างป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าแบบพึ่งพิงเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนของคนในชุมชน ณ วัดป่ามหาวัน และวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อนพนักงานบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และน้องๆ เยาวชนคนดี ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ารักษาต้นน้ำ ปีที่ 14 พร้อมปลูกต้นกล้าไม้กว่า 2,000 ต้น สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของโครงการความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำปะทาว (ป่าภูหลง) เพื่อสนับสนุนการสร้างป่าชุมชนและการใช้ประโยชน์จากป่าแบบพึ่งพิงเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนของคนในชุมชน ณ วัดป่ามหาวัน และวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!