บางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Social Enterprise


นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมงานสัมมนาและแถลงข่าวการดำเนินงาน เรื่อง Driving For Sustainable Development By Social Enterprise Network โดยบริษัท บางจากฯ เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้มูลนิธิใบไม้ปันสุขของบริษัท บางจากฯ และได้เข้าร่วมในการดำเนินโครงการ “เปิดรั้วโรงงาน…ประสานชุมชน” ในรูปแบบ Social Enterprise เครือข่ายพลังความดี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมงานสัมมนาและแถลงข่าวการดำเนินงาน เรื่อง Driving For Sustainable Development By Social Enterprise Network โดยบริษัท บางจากฯ เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้มูลนิธิใบไม้ปันสุขของบริษัท บางจากฯ และได้เข้าร่วมในการดำเนินโครงการ “เปิดรั้วโรงงาน…ประสานชุมชน” ในรูปแบบ Social Enterprise เครือข่ายพลังความดี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!