บางจาก ปันน้ำใจ มอบหนังสือเสียงให้มูลนิธิคนตาบอดไทย


นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัท ในการมอบหนังสือเสียงที่พนักงานบางจากร่วมอ่านในโครงการ BCP Give Them Sight by Your Voice โดยมาบันทึกเสียงที่ห้องสมุดบางจาก “บางจากฯ สร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบ”

โดยมี คุณกิติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติ เพื่อการวิจัยและพัฒนามูลนิธิคนตาบอดไทย เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งทางด้านการศึกษา ความรู้และความบันเทิงผ่านหนังสือเสียง ซึ่งบริษัท บางจากฯ จะทำโครงการนี้และส่งมอบหนังสือเสียงให้มูลนิธิฯอย่างต่อเนื่อง ณ มูลนิธิคนตาบอดไทย

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัท ในการมอบหนังสือเสียงที่พนักงานบางจากร่วมอ่านในโครงการ BCP Give Them Sight by Your Voice โดยมาบันทึกเสียงที่ห้องสมุดบางจาก “บางจากฯ สร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบ”

โดยมี คุณกิติพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการ สถาบันคนตาบอดแห่งชาติ เพื่อการวิจัยและพัฒนามูลนิธิคนตาบอดไทย เป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งทางด้านการศึกษา ความรู้และความบันเทิงผ่านหนังสือเสียง ซึ่งบริษัท บางจากฯ จะทำโครงการนี้และส่งมอบหนังสือเสียงให้มูลนิธิฯอย่างต่อเนื่อง ณ มูลนิธิคนตาบอดไทย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!