บีอาร์จี กรุ๊ป จับมือ “มูลนิธิณัฐธิมาฯ” ร่วมบริจาคในโครงการ “แบ่งปันน้ำใจสู่เด็กชนบท”


เมื่อเร็วๆ นี้ นายเลิศวุฒิ เหล่านิยมไทย (คนซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เบนซ์ รามคำแหง กรุ๊ป จำกัด (บีอาร์จี กรุ๊ป) ในฐานะตัวแทนของคณะผู้บริหาร และพนักงานของ บีอาร์จี กรุ๊ป กับ “มูลนิธิณัฐธิมาศรีรัตนประภาส” ร่วมบริจาคผ้าห่มเพื่อบรรจุใน “ถุงของขวัญ” มอบให้แก่เด็กในชนบท ภายใต้โครงการ “แบ่งปันน้ำใจสู่เด็กชนบท” ครั้งที่ 14 เส้นทางกรุงเทพฯ – บ้านเปิ่งเคลิ่ง – อุ้งผาง จ.ตาก โดยท่านพระครู “วิศิษฎ์พิทยาคม”(วราห์ ปุญญวโร) วัดโพธิ์ทอง ซึ่งมีตัวแทนของวัดโพธิ์ทอง เป็นผู้รับมอบ (คนขวา) ณ โชว์รูมและศูนย์บริการบีอาร์จี กรุ๊ป สาขาศรีนครินทร์

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเลิศวุฒิ เหล่านิยมไทย (คนซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เบนซ์ รามคำแหง กรุ๊ป จำกัด (บีอาร์จี กรุ๊ป) ในฐานะตัวแทนของคณะผู้บริหาร และพนักงานของ บีอาร์จี กรุ๊ป กับ “มูลนิธิณัฐธิมาศรีรัตนประภาส” ร่วมบริจาคผ้าห่มเพื่อบรรจุใน “ถุงของขวัญ” มอบให้แก่เด็กในชนบท ภายใต้โครงการ “แบ่งปันน้ำใจสู่เด็กชนบท” ครั้งที่ 14 เส้นทางกรุงเทพฯ – บ้านเปิ่งเคลิ่ง – อุ้งผาง จ.ตาก โดยท่านพระครู “วิศิษฎ์พิทยาคม”(วราห์ ปุญญวโร) วัดโพธิ์ทอง ซึ่งมีตัวแทนของวัดโพธิ์ทอง เป็นผู้รับมอบ (คนขวา) ณ โชว์รูมและศูนย์บริการบีอาร์จี กรุ๊ป สาขาศรีนครินทร์

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!