บีอาร์จี กรุ๊ป & มูลนิธิณัฐธิมาฯ ร่วมกับชมรมสานฝัน บริจาคผ้าห่ม


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สำนักงานบีอาร์จี กรุ๊ป สาขาแจ้งวัฒนะ นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส (คนที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เบนซ์ รามคำแหง กรุ๊ป จำกัด (บีอาร์จี กรุ๊ป) กับ “มูลนิธิณัฐธิมาศรีรัตนประภาส” เป็นผู้แทนในการมอบผ้าห่มให้แก่ “ชมรมสานฝัน” โดยมี นางสาวมุกดา ภูสำริดฤกษ์ และ นายเชาวลิต เอื้อชูยศ (คนที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้ก่อตั้งชมรมดังกล่าว และเป็นผู้รับมอบผ้าห่มเพื่อนำไปบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้ในชนบท อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สำนักงานบีอาร์จี กรุ๊ป สาขาแจ้งวัฒนะ นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส (คนที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เบนซ์ รามคำแหง กรุ๊ป จำกัด (บีอาร์จี กรุ๊ป) กับ “มูลนิธิณัฐธิมาศรีรัตนประภาส” เป็นผู้แทนในการมอบผ้าห่มให้แก่ “ชมรมสานฝัน” โดยมี นางสาวมุกดา ภูสำริดฤกษ์ และ นายเชาวลิต เอื้อชูยศ (คนที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้ก่อตั้งชมรมดังกล่าว และเป็นผู้รับมอบผ้าห่มเพื่อนำไปบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้ในชนบท อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!