“บีอาร์จี กรุ๊ป” ร่วมมอบต้นดาวเรืองแก่ “เขตสวนหลวง” ในกิจกรรม “น้อมถวายดาวเรือง เพื่อพ่อหลวงของเรา”


เมื่อเร็วๆ นี้ นายเลิศวุฒิ เหล่านิยมไทย (คนที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และคุณพิกุล วรเนตร (คนที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป บจก.เบนซ์ รามคำแหง กรุ๊ป (BRG Group) ในฐานะตัวแทนของผู้บริหารและพนักงาน BRG Group ร่วมส่งมอบต้นดาวเรือง ให้แก่สำนักงานเขตสวนหลวง โดยมีนายพินิต อารยะศิลปะธร (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ, นายชัชชญา ขำจันทร์ (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร สำนักงานเขตสวนหลวง ในกิจกรรม “น้อมถวายดาวเรือง เพื่อพ่อหลวงของเรา” ที่จัดขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร เพื่อนำต้นดาวเรืองไปประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบสนามหลวง เส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ถนนสายหลัก สายรอง สวนหย่อม และสถานที่สำคัญต่างๆ ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ณ สำนักงานเขตสวนหลวง

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเลิศวุฒิ เหล่านิยมไทย (คนที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และคุณพิกุล วรเนตร (คนที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป บจก.เบนซ์ รามคำแหง กรุ๊ป (BRG Group) ในฐานะตัวแทนของผู้บริหารและพนักงาน BRG Group ร่วมส่งมอบต้นดาวเรือง ให้แก่สำนักงานเขตสวนหลวง โดยมีนายพินิต อารยะศิลปะธร (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ, นายชัชชญา ขำจันทร์ (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร สำนักงานเขตสวนหลวง ในกิจกรรม “น้อมถวายดาวเรือง เพื่อพ่อหลวงของเรา” ที่จัดขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร เพื่อนำต้นดาวเรืองไปประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบสนามหลวง เส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ถนนสายหลัก สายรอง สวนหย่อม และสถานที่สำคัญต่างๆ ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ณ สำนักงานเขตสวนหลวง

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!