“บีอาร์จี กรุ๊ป” วางพวงมาลาวันปิยมหาราช


เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวชลลธร ศรีรัตนประภาส (คนที่ 6 จากขวา) กรรมการบริหาร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายต่างประเทศ และ นางสาวศศิโสภา ศศิผลิน (คนที่ 6 จากซ้าย) กรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เบนซ์รามคำแหง กรุ๊ป จำกัด (บีอาร์จี กรุ๊ป) ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ วัดมหรรณพารามวรวิหาร

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวชลลธร ศรีรัตนประภาส (คนที่ 6 จากขวา) กรรมการบริหาร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายต่างประเทศ และ นางสาวศศิโสภา ศศิผลิน (คนที่ 6 จากซ้าย) กรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เบนซ์รามคำแหง กรุ๊ป จำกัด (บีอาร์จี กรุ๊ป) ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ วัดมหรรณพารามวรวิหาร  

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!