บีอาร์จี เจ้าภาพพิธียกฉัตร “พระร่วงทองคำ”


เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส ประธานกรรมการบริหาร, นางกาญจนา ศรีรัตนประภาส รองประธานกรรมการบริหาร, นางสาวอัจจิมา ศรีรัตนประภาส กรรมการบริหาร, นางสาวชลลธร ศรีรัตนประภาส กรรมการบริหาร พร้อมผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน บีอาร์จี กรุ๊ป ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบวงสรวงยกฉัตร “หลวงพ่อพระร่วงทองคำ” ขึ้นประดิษฐาน ภายในพระวิหารหลวงพ่อพระร่วงทองคำ และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีถวายแด่หลวงพ่อพระร่วงทองคำ ณ วัดมหรรณพามวรวิหาร เขตพระนคร

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส ประธานกรรมการบริหาร, นางกาญจนา ศรีรัตนประภาส รองประธานกรรมการบริหาร, นางสาวอัจจิมา ศรีรัตนประภาส กรรมการบริหาร, นางสาวชลลธร ศรีรัตนประภาส กรรมการบริหาร พร้อมผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน บีอาร์จี กรุ๊ป ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบวงสรวงยกฉัตร “หลวงพ่อพระร่วงทองคำ” ขึ้นประดิษฐาน ภายในพระวิหารหลวงพ่อพระร่วงทองคำ และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีถวายแด่หลวงพ่อพระร่วงทองคำ ณ วัดมหรรณพามวรวิหาร เขตพระนคร

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!