ปตท. จับมือ สถาบันไทย-เยอรมัน ผลักดัน “อุตสาหกรรม 4.0”


นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ยืนกลาง) ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันไทย-เยอรมัน และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ระหว่าง นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) และ นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการ สถาบันไทย-เยอรมัน (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมกันวางแผนและพัฒนาศักยภาพด้านการฝึกอบรม การสัมมนา ความรู้ในวิชาการต่างๆ การรับรองมาตรฐาน และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นการรองรับการพัฒนาหุ่นยนต์

ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็น “อุตสาหกรรม 4.0” และเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิต ตอบสนองผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมผลักดันนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ต่อไป

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ยืนกลาง) ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันไทย-เยอรมัน และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ระหว่าง นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) และ นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการ สถาบันไทย-เยอรมัน (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมกันวางแผนและพัฒนาศักยภาพด้านการฝึกอบรม การสัมมนา ความรู้ในวิชาการต่างๆ การรับรองมาตรฐาน และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นการรองรับการพัฒนาหุ่นยนต์

ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็น “อุตสาหกรรม 4.0” และเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิต ตอบสนองผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมผลักดันนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ต่อไป

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!