ปตท. จับมือ SCG EXPRESS ให้บริการขนส่งพัสดุย่อยแบบเร่งด่วน (TA-Q-BIN) ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และ FIT Auto


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายไพทูรย์ จิรานันตรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือให้บริการดำเนินธุรกิจ ให้บริการรับส่งพัสดุย่อยแบบเร่งด่วนถึงบ้าน (TA-Q-BIN) ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และศูนย์บริการรถยนต์ FIT Auto

โดยมี นางพัชรา อนามบุตร ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก และ นายบุญมา พนธนกรกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดในประเทศและเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายโยจิ ฮามานิชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด และ นายซาคาเอะ ยามาซากิ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนาม โดยจะนำร่องให้บริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. 4 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และที่ศูนย์บริการรถยนต์ FIT Auto 18 สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในภาคตะวันออกตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น เป็นไปตามแนวทางที่ ปตท. จะพัฒนาให้สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เป็น Living Community หรือศูนย์กลางของชุมชนต่อไป ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pttplc.com และ www.pttfitauto.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ PTT Contact Center โทร. 1365

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายไพทูรย์ จิรานันตรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือให้บริการดำเนินธุรกิจ ให้บริการรับส่งพัสดุย่อยแบบเร่งด่วนถึงบ้าน (TA-Q-BIN) ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และศูนย์บริการรถยนต์ FIT Auto

โดยมี นางพัชรา อนามบุตร ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก และ นายบุญมา พนธนกรกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดในประเทศและเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายโยจิ ฮามานิชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด และ นายซาคาเอะ ยามาซากิ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนาม โดยจะนำร่องให้บริการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. 4 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และที่ศูนย์บริการรถยนต์ FIT Auto 18 สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในภาคตะวันออกตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น เป็นไปตามแนวทางที่ ปตท. จะพัฒนาให้สถานีบริการน้ำมัน ปตท. เป็น Living Community หรือศูนย์กลางของชุมชนต่อไป ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pttplc.com และ www.pttfitauto.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ PTT Contact Center โทร. 1365

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!