ปตท. ร่วม 3 รัฐวิสาหกิจ รวมพลังให้บริการประชาชนร่วมถวายอาลัย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แถลงความร่วมมือในโครงการ “รวมพลัง ร่วมใจ ให้บริการฟรี” สำหรับผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 โดย ปตท. มอบน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ 3 หน่วยงานเพื่อใช้ในการขนส่งประชาชน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเพื่อเข้าร่วมในพิธีฯ ปตท. จึงได้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบด้านการคมนาคม 3 หน่วยงาน ได้แก่ รฟม. ขสมก. และ บขส. เพื่อสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับขนส่งประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวก และแบ่งเบาภาระให้ประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมในพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ของคนไทยที่จะถึงนี้

โดย รฟท. ได้เตรียมความพร้อมด้วยการเพิ่มขบวนรถเร็วพิเศษช่วยการโดยสารชั้น 3 (เป็นขบวนรถให้บริการฟรี) รับส่งจากต่างจังหวัดถึงกรุงเทพฯ ประกอบด้วย สถานีเชียงใหม่ อุบลราชธานี หนองคาย และหาดใหญ่ จำนวน 4 ขบวนต่อวัน และขบวนรถดีเซลรางจากเขตปริมณฑลถึงกรุงเทพฯ จากสถานีอยุธยา นครปฐม ฉะเชิงเทรา จำนวน 28 ขบวนต่อวัน นอกจากนี้ยังพ่วงตู้โดยสารเพิ่มไปกับขบวนรถด่วนและรถเร็วที่มีเดินประจำ อีกจำนวน 244 ขบวน สามารถรองรับผู้โดยสารได้วันละ 120,000 คน

ในส่วนของ ขสมก. ได้จัดรถโดยสารอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานทั้งเส้นทางปกติที่ผ่านสนามหลวง และบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนเส้นทางเดินรถ Shuttle Bus รวมทั้งสิ้น 46 เส้นทาง ซึ่งรถโดยสารที่ให้บริการฟรีนั้น กำหนดจุดรับ-ส่ง ปลายทาง จำนวน 5 จุด ได้แก่ แยกเมอร์รี่คิงส์ แยกอรุณอมรินทร์ แยกวิสุทธิ์กษัตริย์ สนามม้านางเลิ้ง และบ้านมนังคศิลา ทั้งนี้รถโดยสารธรรมดาจะให้บริการฟรีทั้งหมด ยกเว้นรถโดยสารปรับอากาศจะเก็บค่าโดยสารในอัตราปกติ สำหรับวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ทั้ง 46 เส้นทางจะให้บริการรถโดยสารตลอด 24 ชม.

และ บขส. จะนำน้ำมันเชื้อเพลิงจาก ปตท. มาเป็นส่วนลด 20% ในเส้นทางเกิน 300 กม. ทุกเส้นทางทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ส่วนเส้นทางชานเมือง 2 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ-สระบุรี และ กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา ลดค่าโดยสารเฉพาะ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่จอดรถฟรี บริการสำหรับรถโดยสารที่นำประชาชนเดินทางมาเป็นหมู่คณะ ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ (ปิ่นเกล้า) จำนวน 50 คัน และบริเวณใต้ทางด่วน ฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) จำนวน 100 คัน รวมถึงมีโครงการจัดรถ Shuttle Busให้บริการรับ-ส่ง ประชาชนฟรี ระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) กับสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แถลงความร่วมมือในโครงการ “รวมพลัง ร่วมใจ ให้บริการฟรี” สำหรับผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 โดย ปตท. มอบน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ 3 หน่วยงานเพื่อใช้ในการขนส่งประชาชน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเพื่อเข้าร่วมในพิธีฯ ปตท. จึงได้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบด้านการคมนาคม 3 หน่วยงาน ได้แก่ รฟม. ขสมก. และ บขส. เพื่อสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับขนส่งประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวก และแบ่งเบาภาระให้ประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมในพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ของคนไทยที่จะถึงนี้

โดย รฟท. ได้เตรียมความพร้อมด้วยการเพิ่มขบวนรถเร็วพิเศษช่วยการโดยสารชั้น 3 (เป็นขบวนรถให้บริการฟรี) รับส่งจากต่างจังหวัดถึงกรุงเทพฯ ประกอบด้วย สถานีเชียงใหม่ อุบลราชธานี หนองคาย และหาดใหญ่ จำนวน 4 ขบวนต่อวัน และขบวนรถดีเซลรางจากเขตปริมณฑลถึงกรุงเทพฯ จากสถานีอยุธยา นครปฐม ฉะเชิงเทรา จำนวน 28 ขบวนต่อวัน นอกจากนี้ยังพ่วงตู้โดยสารเพิ่มไปกับขบวนรถด่วนและรถเร็วที่มีเดินประจำ อีกจำนวน 244 ขบวน สามารถรองรับผู้โดยสารได้วันละ 120,000 คน

ในส่วนของ ขสมก. ได้จัดรถโดยสารอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานทั้งเส้นทางปกติที่ผ่านสนามหลวง และบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนเส้นทางเดินรถ Shuttle Bus รวมทั้งสิ้น 46 เส้นทาง ซึ่งรถโดยสารที่ให้บริการฟรีนั้น กำหนดจุดรับ-ส่ง ปลายทาง จำนวน 5 จุด ได้แก่ แยกเมอร์รี่คิงส์ แยกอรุณอมรินทร์ แยกวิสุทธิ์กษัตริย์ สนามม้านางเลิ้ง และบ้านมนังคศิลา ทั้งนี้รถโดยสารธรรมดาจะให้บริการฟรีทั้งหมด ยกเว้นรถโดยสารปรับอากาศจะเก็บค่าโดยสารในอัตราปกติ สำหรับวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ทั้ง 46 เส้นทางจะให้บริการรถโดยสารตลอด 24 ชม.

และ บขส. จะนำน้ำมันเชื้อเพลิงจาก ปตท. มาเป็นส่วนลด 20% ในเส้นทางเกิน 300 กม. ทุกเส้นทางทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ส่วนเส้นทางชานเมือง 2 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ-สระบุรี และ กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา ลดค่าโดยสารเฉพาะ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่จอดรถฟรี บริการสำหรับรถโดยสารที่นำประชาชนเดินทางมาเป็นหมู่คณะ ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ (ปิ่นเกล้า) จำนวน 50 คัน และบริเวณใต้ทางด่วน ฝั่งตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) จำนวน 100 คัน รวมถึงมีโครงการจัดรถ Shuttle Busให้บริการรับ-ส่ง ประชาชนฟรี ระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) กับสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!