ปตท.สผ. คว้า 2 รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ จากกระทรวงแรงงาน 3 ปีซ้อน


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นายทรงเกียรติ อัญรัตน์รุ่งโรจน์ (ซ้าย) หัวหน้างานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา และ นายรัชพงศ์ คงเปรม (ขวา) ผู้จัดการ แผนกฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดระนอง

รับมอบประกาศนียบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 (ระดับประเทศ) จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (ระดับทอง) โดยมี นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้น ณ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพฯ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นายทรงเกียรติ อัญรัตน์รุ่งโรจน์ (ซ้าย) หัวหน้างานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา และ นายรัชพงศ์ คงเปรม (ขวา) ผู้จัดการ แผนกฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดระนอง

รับมอบประกาศนียบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 (ระดับประเทศ) จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (ระดับทอง) โดยมี นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้น ณ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพฯ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!