ปตท.สผ. รับรางวัล Stevie Award จากโครงการเพื่อสังคมในอินโดนีเซียและสงขลา


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นายฐิติ ทองเย็น (ซ้าย) General Manager บริษัท PTTEP Malunda Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ในประเทศอินโดนีเซีย และ นายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ (ขวา) ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม รับรางวัล Bronze Stevie Award ประเภท Innovation in Community Relations ของ The Asia-Pacific Stevie Awards จากนายไมเคิล กัลลาเกอร์ ประธาน Stevie Awards จากการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (SIOLA) ในประเทศอินโดนีเซีย และโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ SIOLA เป็นโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ริเริ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการสร้างเสริมพัฒนาและสุขภาพของเด็ก ในสุลาเวสีตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย ส่วนโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู เป็นศูนย์ที่พัฒนาองค์ความรู้การเพาะฟักลูกปู เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมงในพื้นที่

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นายฐิติ ทองเย็น (ซ้าย) General Manager บริษัท PTTEP Malunda Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ในประเทศอินโดนีเซีย และ นายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ (ขวา) ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม รับรางวัล Bronze Stevie Award ประเภท Innovation in Community Relations ของ The Asia-Pacific Stevie Awards จากนายไมเคิล กัลลาเกอร์ ประธาน Stevie Awards จากการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (SIOLA) ในประเทศอินโดนีเซีย และโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ SIOLA เป็นโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ริเริ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการสร้างเสริมพัฒนาและสุขภาพของเด็ก ในสุลาเวสีตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย ส่วนโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู เป็นศูนย์ที่พัฒนาองค์ความรู้การเพาะฟักลูกปู เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมงในพื้นที่

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!