ปตท.สผ. สนับสนุนวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดทำสมุดจดบันทึกชุดเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนางณัฏ โล่ห์สุวรรณ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำใจให้น้อง จัดทำสมุดจดบันทึกการบ้านสำหรับนักเรียนชุดเศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน เพื่อส่งมอบให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีนายชวโรจน์ สว่างโลก (ที่ 2 จากขวา) เลขานุการกองทุน ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพวังไกลกังวล เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนางณัฏ โล่ห์สุวรรณ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำใจให้น้อง จัดทำสมุดจดบันทึกการบ้านสำหรับนักเรียนชุดเศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน เพื่อส่งมอบให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีนายชวโรจน์ สว่างโลก (ที่ 2 จากขวา) เลขานุการกองทุน ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพวังไกลกังวล เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

ปตท.สผ. ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!