ปตท.สผ. ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงพลังงานเยี่ยมชมฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม


นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายธรรมยศ ศรีช่วย (กลาง) ปลัดกระทรวงพลังงาน นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม เป็นฐานที่ให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานแบบครบวงจร โดยเป็นท่าเรือรับส่งสินค้าและพัสดุอุปกรณ์ เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ในอ่าวไทย รวมถึงผู้ประกอบการบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอื่นๆ ด้วย

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายธรรมยศ ศรีช่วย (กลาง) ปลัดกระทรวงพลังงาน นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม เป็นฐานที่ให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานแบบครบวงจร โดยเป็นท่าเรือรับส่งสินค้าและพัสดุอุปกรณ์ เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ในอ่าวไทย รวมถึงผู้ประกอบการบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอื่นๆ ด้วย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!