ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “FTSE4Good Index Series” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. บริษัทของคนไทยที่มีพันธกิจหลักในการแสวงหาปิโตรเลียมเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนี FTSE4Good Index Series อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

โดยบริษัทฟุตซี่ รัสเซล ซึ่งเป็นผู้จัดทำดัชนีนี้ ยืนยันว่า ปตท.สผ. มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ FTSE4Good Index Series ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ชี้วัดผลการดำเนินงานทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. บริษัทของคนไทยที่มีพันธกิจหลักในการแสวงหาปิโตรเลียมเพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนี FTSE4Good Index Series อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

โดยบริษัทฟุตซี่ รัสเซล ซึ่งเป็นผู้จัดทำดัชนีนี้ ยืนยันว่า ปตท.สผ. มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ FTSE4Good Index Series ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ชี้วัดผลการดำเนินงานทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!