ปตท.สผ. ได้รับรางวัลสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยม


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นายอนุสรณ์ วุฒิเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคารและบริการธุรกิจ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัลสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2560 ระดับดีเยี่ยม จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย ปตท.สผ. เป็นบริษัทแรกในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุดจากโครงการสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมอบให้แก่สำนักงานที่มีการจัดการประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากร และการป้องกันมลพิษ รวมทั้งจะต้องมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นายอนุสรณ์ วุฒิเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคารและบริการธุรกิจ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัลสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2560 ระดับดีเยี่ยม จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย ปตท.สผ. เป็นบริษัทแรกในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุดจากโครงการสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมอบให้แก่สำนักงานที่มีการจัดการประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากร และการป้องกันมลพิษ รวมทั้งจะต้องมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!