ปตท.สผ. ได้รับ 3 รางวัลระดับเอเชีย จากนิตยสาร The Asset


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นายยงยศ ครองพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน นายฉัฐวุฒิ จันทร์วานิชสกุล วิศวกรฝ่ายวิศวกรรมโครงสร้าง เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัล Platinum Corporate Award รางวัล Best Initiative in Innovation และรางวัล Best Investor Relations Team Award จากนิตยสาร The Asset

ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชียที่มอบให้กับบริษัทที่มีผลงานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน
พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงาน The Asset Corporate Awards 2017 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นายยงยศ ครองพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน นายฉัฐวุฒิ จันทร์วานิชสกุล วิศวกรฝ่ายวิศวกรรมโครงสร้าง เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัล Platinum Corporate Award รางวัล Best Initiative in Innovation และรางวัล Best Investor Relations Team Award จากนิตยสาร The Asset

ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชียที่มอบให้กับบริษัทที่มีผลงานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงาน The Asset Corporate Awards 2017 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!