ปตท. แจ้งแหล่งก๊าซสินภูฮ่อมจ่ายก๊าซฯ แล้ว เอ็นจีวีอีสานตอนบนให้บริการตามปกติ


นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งสินภูฮ่อม จ.อุดรธานี ได้ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ชำรุดเสร็จเรียบร้อยแล้วและเริ่มจ่ายก๊าซฯได้ในวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมาให้กับโรงไฟฟ้าน้ำพองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และสถานีบริการเอ็นจีวีแนวท่อฯ น้ำพอง รวมทั้งสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติหลักน้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อจัดส่งก๊าซให้กับสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย มุกดาหาร และ อุดรธานี ต่อไป

การซ่อมบำรุงครั้งนี้ ปตท. ได้หารือกับผู้ใช้ก๊าซฯ และผู้ผลิต เพื่อกำหนดช่วงเวลาการทำงานที่เหมาะสม โดยมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนน้อยที่สุด นอกจากนี้ ปตท. ได้บรรเทาผลกระทบกับผู้ใช้รถเอ็นจีวีด้วยการจัดส่งก๊าซเอ็นจีวีจากส่วนกลางสำหรับให้บริการกับผู้ใช้รถฯและในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า ปตท. ได้ประสานความร่วมมือกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าฝั่งตะวันออกเป็นการทดแทน

“ปตท. ขอขอบคุณ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานในพื้นที่ ผู้ผลิต และผู้ใช้พลังงานทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดช่วงการหยุดจ่ายก๊าซฯ 2 วันที่ผ่านมา” นายนพดล กล่าว

นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งสินภูฮ่อม จ.อุดรธานี ได้ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ชำรุดเสร็จเรียบร้อยแล้วและเริ่มจ่ายก๊าซฯได้ในวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมาให้กับโรงไฟฟ้าน้ำพองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และสถานีบริการเอ็นจีวีแนวท่อฯ น้ำพอง รวมทั้งสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติหลักน้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อจัดส่งก๊าซให้กับสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย มุกดาหาร และ อุดรธานี ต่อไป

การซ่อมบำรุงครั้งนี้ ปตท. ได้หารือกับผู้ใช้ก๊าซฯ และผู้ผลิต เพื่อกำหนดช่วงเวลาการทำงานที่เหมาะสม โดยมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนน้อยที่สุด นอกจากนี้ ปตท. ได้บรรเทาผลกระทบกับผู้ใช้รถเอ็นจีวีด้วยการจัดส่งก๊าซเอ็นจีวีจากส่วนกลางสำหรับให้บริการกับผู้ใช้รถฯและในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า ปตท. ได้ประสานความร่วมมือกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าฝั่งตะวันออกเป็นการทดแทน

“ปตท. ขอขอบคุณ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานในพื้นที่ ผู้ผลิต และผู้ใช้พลังงานทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดช่วงการหยุดจ่ายก๊าซฯ 2 วันที่ผ่านมา” นายนพดล กล่าว

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!