ประกาศผลสุดยอดสตาร์ทอัพ โครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017


ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย นายพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในงาน ประกาศผลการประกวดโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 โดยอันดับที่ 1 ประเภทนิติบุคคลและบุคคลทั่วไป ได้แก่ทีม อินเท็นติก ได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ทั้งยังได้รับโอกาสในการไปดูงานโลจิสติกส์โลกที่ประเทศเยอรมนี พร้อมตั้งกองทุนนวัตกรรมโลจิสติกส์ PANUS Logistics Innovation Fund เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างจริงจัง เมื่อเร็วๆนี้ ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย นายพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในงาน ประกาศผลการประกวดโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 โดยอันดับที่ 1 ประเภทนิติบุคคลและบุคคลทั่วไป ได้แก่ทีม อินเท็นติก ได้รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ทั้งยังได้รับโอกาสในการไปดูงานโลจิสติกส์โลกที่ประเทศเยอรมนี พร้อมตั้งกองทุนนวัตกรรมโลจิสติกส์ PANUS Logistics Innovation Fund เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างจริงจัง เมื่อเร็วๆนี้ ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!