ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ “บางจากฯหนุนเกษตรกรไทย” ครั้งที่ 2


บางจากฯ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดมอบโชคครั้งที่ 2 ให้กับบัตรสินเชื่อเกษตรกรและสมาชิกบัตรบางจาก เป็นรางวัลจำนวน 74 รางวัลประกอบไปด้วย สร้อยคอรูปพรรณหนัก 1 บาท 20 รางวัล บัตรสมาชิกบางจากพร้อมคะแนน 100,000 คะแนน 4 รางวัล ทีวี LED SHARP 32 นิ้ว 20 รางวัล และบัตรสมาชิกบางจากพร้อมคะแนน 10,000 คะแนน 30 รางวัล

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปอีกครั้งตามเบอร์มือถือที่ผูกไว้กับบัตรสินเชื่อเกษตรกร หรือตามที่ท่านกรอกข้อมูลไว้ในใบเสร็จ หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัลดังกล่าว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทร์จิรา โทร. 086-317-0494 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 หรือ Call Center บางจาก 1651 กด 3

บางจากฯ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดมอบโชคครั้งที่ 2 ให้กับบัตรสินเชื่อเกษตรกรและสมาชิกบัตรบางจาก เป็นรางวัลจำนวน 74 รางวัลประกอบไปด้วย สร้อยคอรูปพรรณหนัก 1 บาท 20 รางวัล บัตรสมาชิกบางจากพร้อมคะแนน 100,000 คะแนน 4 รางวัล ทีวี LED SHARP 32 นิ้ว 20 รางวัล และบัตรสมาชิกบางจากพร้อมคะแนน 10,000 คะแนน 30 รางวัล

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปอีกครั้งตามเบอร์มือถือที่ผูกไว้กับบัตรสินเชื่อเกษตรกร หรือตามที่ท่านกรอกข้อมูลไว้ในใบเสร็จ หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัลดังกล่าว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทร์จิรา โทร. 086-317-0494 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 หรือ Call Center บางจาก 1651 กด 3

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!