ประหยัดเวลา! รถไฟสินค้า “ซินเจียง-ยูเครน” จากสองเดือนกว่าเหลือ 15 วัน


รถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปสายใหม่ออกวิ่งจากนครอูหลู่มู่ฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนซินเจียงอุยกูร์ เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ (29 ต.ค.) โดยจะแล่นผ่านคาซัคสถานและรัสเซีย ก่อนเดินทางสู่จุดหมายที่เมืองปอลตาวาของยูเครน นับเป็นรถไฟสินค้าสายแรกที่เชื่อมซินเจียงกับยูเครนเข้าด้วยกัน

นายเฉิง จิ่งหมิน รองผู้จัดการบริษัทวิศวกรรมพลังงานซินเจียงเป้ยเขิ่น (Xinjiang Beiken Energy Engineering) กล่าวว่ารถไฟขนส่งสินค้าสายใหม่จะช่วยลดระยะเวลาการขนส่งจากมากกว่าสองเดือนเหลือเพียง 15 วันเมื่อเทียบกับการขนส่งทางทะเล
ด้านนายชุย อี๋ว์เมี่ยว รองผู้ว่าการเมืองเค่อลาหม่าอีหรือคารามัยของซินเจียง สำทับว่ารถไฟฯ สายใหม่จะเป็นช่องทางสำคัญต่อผู้ประกอบการท้องถิ่น ที่ต้องการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆ ตามแผนริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt and Road) ของจีน
นครอูหลู่มู่ฉีหรืออูรุมชีของซินเจียงได้เริ่มให้บริการเฉพาะแบบ “จุดต่อจุด” (point-to-point) เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ตอบรับกับปริมาณการค้าระหว่างจีนและกลุ่มประเทศยุโรปที่เพิ่มขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป วิ่งออกจากซินเจียงไปยังเมืองต่างๆ ของยุโรป รวมทั้งหมด 700 เที่ยวภายในสิ้นปี 2017

รถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปสายใหม่ออกวิ่งจากนครอูหลู่มู่ฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนซินเจียงอุยกูร์ เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ (29 ต.ค.) โดยจะแล่นผ่านคาซัคสถานและรัสเซีย ก่อนเดินทางสู่จุดหมายที่เมืองปอลตาวาของยูเครน นับเป็นรถไฟสินค้าสายแรกที่เชื่อมซินเจียงกับยูเครนเข้าด้วยกัน

นายเฉิง จิ่งหมิน รองผู้จัดการบริษัทวิศวกรรมพลังงานซินเจียงเป้ยเขิ่น (Xinjiang Beiken Energy Engineering) กล่าวว่ารถไฟขนส่งสินค้าสายใหม่จะช่วยลดระยะเวลาการขนส่งจากมากกว่าสองเดือนเหลือเพียง 15 วันเมื่อเทียบกับการขนส่งทางทะเล ด้านนายชุย อี๋ว์เมี่ยว รองผู้ว่าการเมืองเค่อลาหม่าอีหรือคารามัยของซินเจียง สำทับว่ารถไฟฯ สายใหม่จะเป็นช่องทางสำคัญต่อผู้ประกอบการท้องถิ่น ที่ต้องการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆ ตามแผนริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (Belt and Road) ของจีน นครอูหลู่มู่ฉีหรืออูรุมชีของซินเจียงได้เริ่มให้บริการเฉพาะแบบ “จุดต่อจุด” (point-to-point) เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ตอบรับกับปริมาณการค้าระหว่างจีนและกลุ่มประเทศยุโรปที่เพิ่มขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรป วิ่งออกจากซินเจียงไปยังเมืองต่างๆ ของยุโรป รวมทั้งหมด 700 เที่ยวภายในสิ้นปี 2017

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!