ปรับเป้าการผลิตรถยนต์ปี 2560 เป็นผลิต 1,950,000 คัน ผลิตเพื่อส่งออก 1,100,000 คัน เพิ่มเป้าขายในประเทศ เป็น 850,000 คัน


นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยตัวเลขประมาณการการผลิตรถยนต์ ของสมาชิกกลุ่มฯ ในปี พ.ศ.2560 ซึ่งปรับใหม่ในเดือนตุลาคม 2560 โดยประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ.2560 ปรับเพิ่มเป้าการผลิตจากเป้าเดิม 20,000 คัน เป็นผลิต 1,950,000 คัน มากกว่าปี พ.ศ.2559 จำนวน 5,583 คัน เพิ่มขึ้น 0.29% ส่วนการผลิตเพื่อส่งออก คงเป้าเดิมที่ 1,100,000 คัน เท่ากับ 56.41% และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ปรับจากเป้าเดิมเพิ่มขึ้นเป็นผลิต 850,000 คัน เท่ากับ 43.59%

การผลิต ในเดือนตุลาคม 2560 ทั้งสิ้น 163,487 คัน เพิ่มขึ้น 1.48% จากการผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่ม 6.16% และผลิตรถยนต์นั่งเพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่ม 48.36% จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 มีจำนวน 1,641,231 คัน เพิ่มขึ้น 0.21%

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป ส่งออกได้ 90,838 คัน ลดลง 11.97% ลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดออสเตรเลีย และตลาดแอฟริกา คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 49,802.87 ล้านบาท ลดลง 7.66% มูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนตุลาคม 2560 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 75,473.78 ล้านบาท ลดลง 2.66% เดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 940,820 คัน ลดลง 6.29% ส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มูลค่า 730,779.92 ล้านบาท ลดลง 2.76%

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ จำนวน 68,551 คัน เพิ่มขึ้น 13.1% ยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ นักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงมาเที่ยวมากขึ้น ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น การส่งออกขยายตัว การลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัว รวมทั้งการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล

ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 รถยนต์มียอดขาย 689,266 คัน เพิ่มขึ้น 11.7%

รถจักรยานยนต์ เดือนตุลาคม 2560 ผลิตได้ 195,872 คัน ลดลง 6.79% เดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ผลิตทั้งสิ้น 2,095,330 คัน เพิ่มขึ้น 4.17% ส่งออก 61,536 คัน ลดลง 20.44% โดยมีมูลค่า 4,193.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.16% มูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 4,580.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.01%

เดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 รถจักรยานยนต์ ส่งออก 683,857 คัน ลดลง 6.22% มูลค่า 44,152.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.26% มูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มทั้งสิ้น 47,672.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.11%

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยตัวเลขประมาณการการผลิตรถยนต์ ของสมาชิกกลุ่มฯ ในปี พ.ศ.2560 ซึ่งปรับใหม่ในเดือนตุลาคม 2560 โดยประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ.2560 ปรับเพิ่มเป้าการผลิตจากเป้าเดิม 20,000 คัน เป็นผลิต 1,950,000 คัน มากกว่าปี พ.ศ.2559 จำนวน 5,583 คัน เพิ่มขึ้น 0.29% ส่วนการผลิตเพื่อส่งออก คงเป้าเดิมที่ 1,100,000 คัน เท่ากับ 56.41% และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ปรับจากเป้าเดิมเพิ่มขึ้นเป็นผลิต 850,000 คัน เท่ากับ 43.59%

การผลิต ในเดือนตุลาคม 2560 ทั้งสิ้น 163,487 คัน เพิ่มขึ้น 1.48% จากการผลิตรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่ม 6.16% และผลิตรถยนต์นั่งเพื่อจำหน่ายในประเทศเพิ่ม 48.36% จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 มีจำนวน 1,641,231 คัน เพิ่มขึ้น 0.21%

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป ส่งออกได้ 90,838 คัน ลดลง 11.97% ลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดออสเตรเลีย และตลาดแอฟริกา คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 49,802.87 ล้านบาท ลดลง 7.66% มูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนตุลาคม 2560 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 75,473.78 ล้านบาท ลดลง 2.66% เดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 940,820 คัน ลดลง 6.29% ส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มูลค่า 730,779.92 ล้านบาท ลดลง 2.76%

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ จำนวน 68,551 คัน เพิ่มขึ้น 13.1% ยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ นักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงมาเที่ยวมากขึ้น ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น การส่งออกขยายตัว การลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัว รวมทั้งการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล

ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 รถยนต์มียอดขาย 689,266 คัน เพิ่มขึ้น 11.7%

รถจักรยานยนต์ เดือนตุลาคม 2560 ผลิตได้ 195,872 คัน ลดลง 6.79% เดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ผลิตทั้งสิ้น 2,095,330 คัน เพิ่มขึ้น 4.17% ส่งออก 61,536 คัน ลดลง 20.44% โดยมีมูลค่า 4,193.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.16% มูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 4,580.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.01%

เดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 รถจักรยานยนต์ ส่งออก 683,857 คัน ลดลง 6.22% มูลค่า 44,152.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.26% มูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มทั้งสิ้น 47,672.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.11%

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!