ปูตินชี้ ต้องเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซียให้มากกว่านี้


วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีของรัสเซียได้ประกาศว่า รัสเซียต้องพัฒนาเศรษฐกิจให้มีพลังและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

“เราไม่ควรพึงพอใจกับอัตราการเติบโตในปัจจุบัน แต่ต้องคิดหาวิธีเพิ่มอัตราการเติบโตให้มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก” ปูตินกล่าวในการประชุมว่าด้วยการลงทุนระหว่างประเทศ ที่จัดขึ้นในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย

ผู้นำของรัสเซียกล่าวว่าเศรษฐกิจของรัสเซียกำลังฟื้นตัวขึ้น จากการที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา พร้อมอัตราการเติบโตที่มากกว่าร้อยละ 2 ในไตรมาสที่สามของปีนี้

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รัสเซียจำเป็นต้องเปิดใช้แหล่งการเจริญเติบโตใหม่ๆ เขากล่าวเสริม

ปูตินยังกล่าวอีกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือรัสเซียต้องเพิ่มผลผลิตแรงงาน ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย และต้องเปิดหน่วยอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย นอกจากนี้ รัสเซียยังควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กระตุ้นการแข่งขัน และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนมากขึ้นอีกด้วย

วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีของรัสเซียได้ประกาศว่า รัสเซียต้องพัฒนาเศรษฐกิจให้มีพลังและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

"เราไม่ควรพึงพอใจกับอัตราการเติบโตในปัจจุบัน แต่ต้องคิดหาวิธีเพิ่มอัตราการเติบโตให้มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก" ปูตินกล่าวในการประชุมว่าด้วยการลงทุนระหว่างประเทศ ที่จัดขึ้นในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย

ผู้นำของรัสเซียกล่าวว่าเศรษฐกิจของรัสเซียกำลังฟื้นตัวขึ้น จากการที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา พร้อมอัตราการเติบโตที่มากกว่าร้อยละ 2 ในไตรมาสที่สามของปีนี้

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รัสเซียจำเป็นต้องเปิดใช้แหล่งการเจริญเติบโตใหม่ๆ เขากล่าวเสริม

ปูตินยังกล่าวอีกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือรัสเซียต้องเพิ่มผลผลิตแรงงาน ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย และต้องเปิดหน่วยอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย นอกจากนี้ รัสเซียยังควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กระตุ้นการแข่งขัน และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนมากขึ้นอีกด้วย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!