ปูตินลั่น พร้อมจะร่วมมือกับสหรัฐฯบนความเสมอภาค


วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีของรัสเซียได้ประกาศว่า รัสเซียพร้อมแล้วที่จะร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาบนพื้นฐานของความเสมอภาค

ในพิธีรับรองบรรดานักการทูตรายใหม่จากต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง Jon Huntsman นักการทูตของสหรัฐอเมริกาคนใหม่ที่จะเข้ามาประจำการในรัสเซีย ปูตินได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ในปัจจุบันของรัสเซีย – สหรัฐอเมริกา ว่าไม่เป็นที่น่าพอใจ

รัสเซียให้การสนับสนุนความร่วมมือที่สร้างสรรค์ ที่สามารถคาดเดาได้ และเป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยยึดหลักความเสมอภาค การเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงการเคารพต่อผลประโยชน์ของชนชาติ และการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ปูตินกล่าว

 

วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีของรัสเซียได้ประกาศว่า รัสเซียพร้อมแล้วที่จะร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาบนพื้นฐานของความเสมอภาค

ในพิธีรับรองบรรดานักการทูตรายใหม่จากต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง Jon Huntsman นักการทูตของสหรัฐอเมริกาคนใหม่ที่จะเข้ามาประจำการในรัสเซีย ปูตินได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ในปัจจุบันของรัสเซีย – สหรัฐอเมริกา ว่าไม่เป็นที่น่าพอใจ

รัสเซียให้การสนับสนุนความร่วมมือที่สร้างสรรค์ ที่สามารถคาดเดาได้ และเป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยยึดหลักความเสมอภาค การเคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงการเคารพต่อผลประโยชน์ของชนชาติ และการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ปูตินกล่าว

 

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!