ปูตินเซ็นคำสั่งแบน “เกาหลีเหนือ” ตัดช่องทางหนุนขีปนาวุธ-นิวเคลียร์


ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้ลงนามคำสั่งแบนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือ (DPRK) ความยาว 39 หน้า ซึ่งสอดคล้องกับข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ลำดับที่ 2321

คำสั่งดังกล่าวกำหนดการคว่ำบาตรบริษัทเอกชนของเกาหลีเหนือ จำนวน 11 แห่ง และบริษัทที่ส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ จำนวน 10 แห่ง และห้ามการส่งออกสารเคมี 80 ชนิด เครื่องมือ และซอฟต์แวร์ ที่อาจถูกใช้ผลิตนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพแก่เกาหลีเหนือ

นอกจากนั้นยังตัดลดจำนวนบัญชีธนาคารที่ใช้ในภารกิจการทูตของเกาหลีเหนือในรัสเซีย และห้ามการส่งออกสินค้า อาทิ สิ่งทอ พรม และเครื่องครัวพอร์ซเลนแก่เกาหลีเหนือ รวมถึงระงับความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธกับบริษัทหรือสถาบันของเกาหลีเหนือ

ทั้งนี้คณะมนตรีฯ ได้ผ่านข้อมติลำดับที่ 2321 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ปี 2016 เพื่อตอบโต้กรณีเกาหลีเหนือทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ ครั้งที่ห้า ในวันที่ 9 ก.ย. ปีเดียวกัน โดยกำหนดการคว่ำบาตรหลายด้าน เช่น การแพร่ขยายอาวุธ การขนส่งสินค้า ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์-เทคโนฯ และธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น

ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ได้ลงนามคำสั่งแบนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือ (DPRK) ความยาว 39 หน้า ซึ่งสอดคล้องกับข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ลำดับที่ 2321

คำสั่งดังกล่าวกำหนดการคว่ำบาตรบริษัทเอกชนของเกาหลีเหนือ จำนวน 11 แห่ง และบริษัทที่ส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ จำนวน 10 แห่ง และห้ามการส่งออกสารเคมี 80 ชนิด เครื่องมือ และซอฟต์แวร์ ที่อาจถูกใช้ผลิตนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพแก่เกาหลีเหนือ

นอกจากนั้นยังตัดลดจำนวนบัญชีธนาคารที่ใช้ในภารกิจการทูตของเกาหลีเหนือในรัสเซีย และห้ามการส่งออกสินค้า อาทิ สิ่งทอ พรม และเครื่องครัวพอร์ซเลนแก่เกาหลีเหนือ รวมถึงระงับความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการพัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธกับบริษัทหรือสถาบันของเกาหลีเหนือ

ทั้งนี้คณะมนตรีฯ ได้ผ่านข้อมติลำดับที่ 2321 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ปี 2016 เพื่อตอบโต้กรณีเกาหลีเหนือทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ ครั้งที่ห้า ในวันที่ 9 ก.ย. ปีเดียวกัน โดยกำหนดการคว่ำบาตรหลายด้าน เช่น การแพร่ขยายอาวุธ การขนส่งสินค้า ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์-เทคโนฯ และธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!