“ป่าวังจันทร์” และ “ป่าในกรุง” ปตท. คว้ารางวัล “ภูมิสถาปัตยกรรมดีเด่น”


นางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “ภูมิสถาปัตยกรรมดีเด่น ระดับนานาชาติ” ในฐานะที่ “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.” ได้รับรางวัลระดับสูงสุด (Outstanding Award) ในประเภทสุขภาพของสังคมและชุมชน (Social and Community Health) และ “ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์” จ. ระยอง

ได้รับรางวัลระดับรองจากสูงสุด (Award of Excellence) ในประเภทการพัฒนาหรือสร้างสรรค์แหล่งที่อยู่ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสัตว์ป่า (Wildlife, Biodiversity, Habitat Enhancement or Creation) ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติ หรือ IFLA (International Federation of Landscape Architects) นับเป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงในระดับเวทีนานาชาติ ณ มารีนา เบย์ แซนส์ ประเทศสิงคโปร์

นางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “ภูมิสถาปัตยกรรมดีเด่น ระดับนานาชาติ” ในฐานะที่ “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.” ได้รับรางวัลระดับสูงสุด (Outstanding Award) ในประเภทสุขภาพของสังคมและชุมชน (Social and Community Health) และ “ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์” จ. ระยอง

ได้รับรางวัลระดับรองจากสูงสุด (Award of Excellence) ในประเภทการพัฒนาหรือสร้างสรรค์แหล่งที่อยู่ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสัตว์ป่า (Wildlife, Biodiversity, Habitat Enhancement or Creation) ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติ หรือ IFLA (International Federation of Landscape Architects) นับเป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงในระดับเวทีนานาชาติ ณ มารีนา เบย์ แซนส์ ประเทศสิงคโปร์

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!