ผู้บริหาร และพนักงานไทยยามาฮ่า ร่วมใจภักดิ์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙


 

มร.ชิเงโอะ ฮายาคาวะ ประธานกรรมการบริหาร นายประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยมร.ทาคาอะกิ คิมูระ Executive Vice President and Representative Director บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง บริเวณรั้วรอบ และภายในบริษัทฯ เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทยลำดับที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี

โดยดอกดาวเรือง หรือ ดอกไม้สีเหลือง เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังมีความหมายที่เปรียบเสมือนพระจริยวัตรที่เรียบง่าย และพอเพียง และสามารถพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งยังทรงบำเพ็ญแต่ความดีงามประทับไว้ในใจคนไทยตราบนานเท่านาน โดยการปลูกดอกดาวเรืองในครั้งนี้มีขึ้นที่ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

 

มร.ชิเงโอะ ฮายาคาวะ ประธานกรรมการบริหาร นายประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยมร.ทาคาอะกิ คิมูระ Executive Vice President and Representative Director บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง บริเวณรั้วรอบ และภายในบริษัทฯ เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทยลำดับที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี

โดยดอกดาวเรือง หรือ ดอกไม้สีเหลือง เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังมีความหมายที่เปรียบเสมือนพระจริยวัตรที่เรียบง่าย และพอเพียง และสามารถพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งยังทรงบำเพ็ญแต่ความดีงามประทับไว้ในใจคนไทยตราบนานเท่านาน โดยการปลูกดอกดาวเรืองในครั้งนี้มีขึ้นที่ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!