ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนําของโลกนํา NVIDIA Generative AI และ Omniverse มาใช้เพื่อทําให้โรงงานที่ทันสมัยเป็นดิจิทัล


NVIDIA ประกาศในวันนี้ว่าผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกกำลังยกระดับความพยายามในการทำให้อุตสาหกรรมเป็นดิจิทัลโดยใช้เวิร์คโฟลว์อ้างอิงใหม่ที่ครอบคลุมซึ่งรวมเทคโนโลยี NVIDIA สำหรับ Generative AI, การทำงานร่วมกันแบบ 3 มิติ, การจำลอง และเครื่องจักรอัตโนมัติ

สนับสนุนโดยเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวาง เวิร์คโฟลว์ช่วยให้ผู้ผลิตวางแผน, สร้าง, ดำเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานของตนด้วยเทคโนโลยี NVIDIA ที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้รวมถึง: NVIDIA Omniverse ซึ่งเชื่อมต่อกับแอปการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยชั้นนำ ตลอดจน API และเฟรมเวิร์กที่ล้ำสมัยสำหรับ AI เชิงกำเนิด แอปพลิเคชัน NVIDIA Isaac Sim สำหรับการจำลองและทดสอบหุ่นยนต์ และเฟรมเวิร์ก AI การมองเห็นของ NVIDIA Metropolis ซึ่งขณะนี้เปิดใช้งานสำหรับการตรวจสอบด้วยแสงอัตโนมัติ

ในคำปราศรัยสำคัญของ Jensen Huang ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ NVIDIA ที่งาน COMPUTEX ได้แสดงตัวอย่างโรงงานอัจฉริยะแบบดิจิทัลทั้งหมด ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแรกสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ NVIDIA กำลังทำงานร่วมกับเครื่องมือการผลิตและผู้ให้บริการชั้นนำหลายรายเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมเดี่ยวแบบ full-stack ในแต่ละระดับเวิร์กโฟลว์

ในระดับระบบ, NVIDIA IGX Orin มอบแพลตฟอร์ม Edge AI แบบ all-in-one ซึ่งรวมฮาร์ดแวร์ระดับอุตสาหกรรมเข้ากับซอฟต์แวร์และการสนับสนุนระดับองค์กร IGX เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความทนทานและการใช้พลังงานต่ำของ Edge Computing ในขณะเดียวกันก็มอบประสิทธิภาพสูงที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาและใช้งานแอปพลิเคชัน AI

พันธมิตรผู้ผลิต ADLINK, Advantech, Aetina, Dedicated Computing, Onyx, Prodrive Technologies และ Yuan กำลังพัฒนาระบบที่ขับเคลื่อนด้วย IGX เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมและการแพทย์ ระบบเหล่านี้ช่วยให้ได้รับประโยชน์จากการแปลงเป็นดิจิทัลในระหว่างการผลิตจริง

NVIDIA ประกาศในวันนี้ว่าผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกกำลังยกระดับความพยายามในการทำให้อุตสาหกรรมเป็นดิจิทัลโดยใช้เวิร์คโฟลว์อ้างอิงใหม่ที่ครอบคลุมซึ่งรวมเทคโนโลยี NVIDIA สำหรับ Generative AI, การทำงานร่วมกันแบบ 3 มิติ, การจำลอง และเครื่องจักรอัตโนมัติ

สนับสนุนโดยเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวาง เวิร์คโฟลว์ช่วยให้ผู้ผลิตวางแผน, สร้าง, ดำเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานของตนด้วยเทคโนโลยี NVIDIA ที่หลากหลาย สิ่งเหล่านี้รวมถึง: NVIDIA Omniverse ซึ่งเชื่อมต่อกับแอปการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยชั้นนำ ตลอดจน API และเฟรมเวิร์กที่ล้ำสมัยสำหรับ AI เชิงกำเนิด แอปพลิเคชัน NVIDIA Isaac Sim สำหรับการจำลองและทดสอบหุ่นยนต์ และเฟรมเวิร์ก AI การมองเห็นของ NVIDIA Metropolis ซึ่งขณะนี้เปิดใช้งานสำหรับการตรวจสอบด้วยแสงอัตโนมัติ

ในคำปราศรัยสำคัญของ Jensen Huang ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ NVIDIA ที่งาน COMPUTEX ได้แสดงตัวอย่างโรงงานอัจฉริยะแบบดิจิทัลทั้งหมด ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแรกสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ NVIDIA กำลังทำงานร่วมกับเครื่องมือการผลิตและผู้ให้บริการชั้นนำหลายรายเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมเดี่ยวแบบ full-stack ในแต่ละระดับเวิร์กโฟลว์

ในระดับระบบ, NVIDIA IGX Orin มอบแพลตฟอร์ม Edge AI แบบ all-in-one ซึ่งรวมฮาร์ดแวร์ระดับอุตสาหกรรมเข้ากับซอฟต์แวร์และการสนับสนุนระดับองค์กร IGX เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความทนทานและการใช้พลังงานต่ำของ Edge Computing ในขณะเดียวกันก็มอบประสิทธิภาพสูงที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาและใช้งานแอปพลิเคชัน AI

พันธมิตรผู้ผลิต ADLINK, Advantech, Aetina, Dedicated Computing, Onyx, Prodrive Technologies และ Yuan กำลังพัฒนาระบบที่ขับเคลื่อนด้วย IGX เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมและการแพทย์ ระบบเหล่านี้ช่วยให้ได้รับประโยชน์จากการแปลงเป็นดิจิทัลในระหว่างการผลิตจริง

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!