10 วลีทองของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์อย่างสง่างามเพื่อชาติ-การสร้างกองทัพให้เข้มแข็ง


ในปี 2017 ที่ผ่านมา ภายใต้การบริหารประเทศและกองทัพของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง จีนได้ใช้กลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการ โดยในการปราศรัยในที่ประชุมทางการทหารแต่ละครั้งของสีจิ้นผิง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ก็มักจะมีคำพูดที่น่าจดจำอยู่ไม่น้อย

สำนักข่าวซินหัวหยิบ “วลีทอง” ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตลอดทั้งปี 2017 ว่าด้วยเรื่องการสร้างกองทัพให้เข้มแข็ง

 

 

1.ต้องทำงานให้หนักสำหรับคำว่า “เอกภาพ” ศึกษาให้เข้าใจถึงคำว่า “หลอมรวม” สร้างสิ่งใหม่ให้คำว่า “นวัตกรรม” มองเห็นประสิทธิผลของคำว่า “ลุ่มลึก” หลอมรวมประชาชนและทหารให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2.วันนี้ เราเข้าใกล้เป้าหมายการฟื้นฟูชนชาติจีนให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งมากที่สุดกว่ายุคใดในประวัติศาสตร์ และเป็นช่วงที่เราต้องการกองทัพที่เข้มแข็งมากกว่าช่วงเวลาใดในอดีตที่ผ่านมาเช่นกัน

3.ผมเชื่อเสมอว่า ทหารกล้าของเรามีความมั่นใจ และมีความสามารถที่จะเอาชนะศัตรูผู้รุกรานทั้งปวง

4.พรรคฯ คือผู้นำของกองทัพอย่างแท้จริง นี่คือลักษณะเด่นของระบอบสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน คือจุดแข็งทางการเมืองที่สำคัญของพรรคฯและประเทศ ถือเป็นรากฐานของการสร้างกองทัพทหารประชาชน และเป็นจิตวิญญาณแห่งการสร้างกองทัพให้เข้มแข็ง

 

5.รบอย่างไรให้ฝึกอย่างนั้น ตอนรบต้องใช้สิ่งใดก็จงฝึกสิ่งนั้นให้หนัก ปัญหาใดที่เด่นชัดก็จงพยายามแก้ปัญหานั้น ยกระดับการรบในสถานการณ์ที่สมจริงอย่างรอบด้าน

6.กองทัพทหารประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกันกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีภัยอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพ

7.ภารกิจในการสร้างกองทัพให้เข้มแข็ง คือต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการรบอยู่ตลอดเวลา สร้างสปิริตที่เรียกแล้วพร้อมมา มาแล้วพร้อมรบ รบแล้วต้องชนะ ยามสุขสงบต้องไม่ลืมคำนึงถึงยามมีภัย

 

8.ขึ้นชื่อว่าเป็นทหาร ก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการรบ ทุกภารกิจต้องตั้งมาตรฐานของกำลังการต่อสู้ มุ่งเป้าไปไปที่การรบได้และรบชนะ

9.การสร้างกองทัพประชาชนที่ยึดมั่นในคำสั่งของพรรคฯ รบชนะศัตรูและโปร่งใส คือกลยุทธ์สำคัญในการฟื้นฟูชนชาติจีน ตามเป้าหมายแห่งการต่อสู้ “2 ศตวรรษ”

10.กองทัพของเราคือกองทัพของประชาชน ภารกิจการป้องกันประเทศของเราคือเรื่องของทุกคน

ในปี 2017 ที่ผ่านมา ภายใต้การบริหารประเทศและกองทัพของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง จีนได้ใช้กลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการ โดยในการปราศรัยในที่ประชุมทางการทหารแต่ละครั้งของสีจิ้นผิง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ก็มักจะมีคำพูดที่น่าจดจำอยู่ไม่น้อย

สำนักข่าวซินหัวหยิบ “วลีทอง” ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตลอดทั้งปี 2017 ว่าด้วยเรื่องการสร้างกองทัพให้เข้มแข็ง

 

 

1.ต้องทำงานให้หนักสำหรับคำว่า “เอกภาพ” ศึกษาให้เข้าใจถึงคำว่า “หลอมรวม” สร้างสิ่งใหม่ให้คำว่า “นวัตกรรม” มองเห็นประสิทธิผลของคำว่า “ลุ่มลึก” หลอมรวมประชาชนและทหารให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2.วันนี้ เราเข้าใกล้เป้าหมายการฟื้นฟูชนชาติจีนให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งมากที่สุดกว่ายุคใดในประวัติศาสตร์ และเป็นช่วงที่เราต้องการกองทัพที่เข้มแข็งมากกว่าช่วงเวลาใดในอดีตที่ผ่านมาเช่นกัน

3.ผมเชื่อเสมอว่า ทหารกล้าของเรามีความมั่นใจ และมีความสามารถที่จะเอาชนะศัตรูผู้รุกรานทั้งปวง

4.พรรคฯ คือผู้นำของกองทัพอย่างแท้จริง นี่คือลักษณะเด่นของระบอบสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน คือจุดแข็งทางการเมืองที่สำคัญของพรรคฯและประเทศ ถือเป็นรากฐานของการสร้างกองทัพทหารประชาชน และเป็นจิตวิญญาณแห่งการสร้างกองทัพให้เข้มแข็ง

 

5.รบอย่างไรให้ฝึกอย่างนั้น ตอนรบต้องใช้สิ่งใดก็จงฝึกสิ่งนั้นให้หนัก ปัญหาใดที่เด่นชัดก็จงพยายามแก้ปัญหานั้น ยกระดับการรบในสถานการณ์ที่สมจริงอย่างรอบด้าน

6.กองทัพทหารประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกันกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีภัยอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพ

7.ภารกิจในการสร้างกองทัพให้เข้มแข็ง คือต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการรบอยู่ตลอดเวลา สร้างสปิริตที่เรียกแล้วพร้อมมา มาแล้วพร้อมรบ รบแล้วต้องชนะ ยามสุขสงบต้องไม่ลืมคำนึงถึงยามมีภัย

 

8.ขึ้นชื่อว่าเป็นทหาร ก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการรบ ทุกภารกิจต้องตั้งมาตรฐานของกำลังการต่อสู้ มุ่งเป้าไปไปที่การรบได้และรบชนะ

9.การสร้างกองทัพประชาชนที่ยึดมั่นในคำสั่งของพรรคฯ รบชนะศัตรูและโปร่งใส คือกลยุทธ์สำคัญในการฟื้นฟูชนชาติจีน ตามเป้าหมายแห่งการต่อสู้ “2 ศตวรรษ”

10.กองทัพของเราคือกองทัพของประชาชน ภารกิจการป้องกันประเทศของเราคือเรื่องของทุกคน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!