พงษ์ระวี ซื้อวอลโว่ ทรัคส์ 38 คัน รองรับแผนขยายงาน


บริษัท พงษ์ระวี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง สั่งซื้อรถบรรทุกวอลโว่ ทรัคส์ 48 คัน เพื่อรองรับแผนขยายงานขนส่งทั้งประเทศลาวและตลาดใหม่ในเมียนมาร์ ซี่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

นายวรพงษ์ ตั้งอารมณ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พงษ์ระวี จำกัด เปิดเผยภายหลังการสั่งซื้อรถบรรทุกวอลโว่ ทรัคส์ จำนวน 38 คัน ว่าการสั่งซื้อครั้งนี้เพื่อรองรับแผนการขยายงานขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

“ตลาดลาวนั้น เราเข้าไปนานกว่า 20 ปีแล้ว แต่ที่พม่านั้น เราเพิ่งเข้าไปเพราะเราเล็งเห็นศักยภาพในตลาดนี้ว่าจะสามารถเติบโตสูงมาก”

บริษัท พงษ์ระวี จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยเริ่มต้นจากรถบรรทุกเพียง 12 คัน และรับจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับบริษัทน้ำมัน ปตท. และต่อมาปี 2540 ได้ขนส่งให้กับ เอสโซ่ เริ่มแรกในลักษณะ spot truck

อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนที่ทำให้ พงษ์ระวี ก้าวกระโดดคือ การรับขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเชลล์ ในปี พ.ศ. 2552 ทำให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จนถึงปัจจุบัน มีรถที่ใช้ขนน้ำมันเชื้อเพลิงถึง 250 คัน

“การทำงานกับเชลล์ ทำให้เราได้ความรู้ และประสบการณ์ มาพัฒนามาตรฐานการทำงานของเรา ให้มีระบบงานที่ดี และมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ทางเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกราย ทำให้เราสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง” นายวรพงษ์ กล่าว

นายวรพงษ์ กล่าวว่าเมื่อปลายปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจขนส่งน้ำมันไปยังเมียนมาร์ โดยตั้งบริษัทร่วมทุนคือบริษัท Pongrawe Cargo Link Logistics ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สนามบินทั่วประเทศเมียนมาร์ โดยมีความเชื่อมั่นว่าตลาดเมียนมาร์นั้นเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่บริษัทฯ จะสามารถขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตในระยะยาวได้

บริษัท พงษ์ระวี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง สั่งซื้อรถบรรทุกวอลโว่ ทรัคส์ 48 คัน เพื่อรองรับแผนขยายงานขนส่งทั้งประเทศลาวและตลาดใหม่ในเมียนมาร์ ซี่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

นายวรพงษ์ ตั้งอารมณ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พงษ์ระวี จำกัด เปิดเผยภายหลังการสั่งซื้อรถบรรทุกวอลโว่ ทรัคส์ จำนวน 38 คัน ว่าการสั่งซื้อครั้งนี้เพื่อรองรับแผนการขยายงานขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

“ตลาดลาวนั้น เราเข้าไปนานกว่า 20 ปีแล้ว แต่ที่พม่านั้น เราเพิ่งเข้าไปเพราะเราเล็งเห็นศักยภาพในตลาดนี้ว่าจะสามารถเติบโตสูงมาก”

บริษัท พงษ์ระวี จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยเริ่มต้นจากรถบรรทุกเพียง 12 คัน และรับจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับบริษัทน้ำมัน ปตท. และต่อมาปี 2540 ได้ขนส่งให้กับ เอสโซ่ เริ่มแรกในลักษณะ spot truck

อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนที่ทำให้ พงษ์ระวี ก้าวกระโดดคือ การรับขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเชลล์ ในปี พ.ศ. 2552 ทำให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จนถึงปัจจุบัน มีรถที่ใช้ขนน้ำมันเชื้อเพลิงถึง 250 คัน

“การทำงานกับเชลล์ ทำให้เราได้ความรู้ และประสบการณ์ มาพัฒนามาตรฐานการทำงานของเรา ให้มีระบบงานที่ดี และมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ทางเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกราย ทำให้เราสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง” นายวรพงษ์ กล่าว

นายวรพงษ์ กล่าวว่าเมื่อปลายปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจขนส่งน้ำมันไปยังเมียนมาร์ โดยตั้งบริษัทร่วมทุนคือบริษัท Pongrawe Cargo Link Logistics ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่สนามบินทั่วประเทศเมียนมาร์ โดยมีความเชื่อมั่นว่าตลาดเมียนมาร์นั้นเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่บริษัทฯ จะสามารถขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตในระยะยาวได้

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!