พงษ์ระวี รับมอบวอลโว่ ทรัคส์ 38 คัน


บริษัท พงษ์ระวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง รับมอบรถหัวลากวอลโว่ ทรัคส์จำนวน 38 คัน เพื่อรองรับแผนขยายงานขนส่งทั้งประเทศลาวและตลาดใหม่ในเมียนมาร์ ซี่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

ในภาพ นายกำลาภ ศิริกิตติวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ วอลโว่ ทรัคส์ ประเทศไทย ส่งมอบรถวอลโว่ ทรัคส์ จำนวน 38 คันให้แก่ นายวรพงษ์ ตั้งอารมณ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พงษ์ระวี จำกัด ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ถนนบางนา-ตราด กม. 21

บริษัท พงษ์ระวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง รับมอบรถหัวลากวอลโว่ ทรัคส์จำนวน 38 คัน เพื่อรองรับแผนขยายงานขนส่งทั้งประเทศลาวและตลาดใหม่ในเมียนมาร์ ซี่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

ในภาพ นายกำลาภ ศิริกิตติวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ วอลโว่ ทรัคส์ ประเทศไทย ส่งมอบรถวอลโว่ ทรัคส์ จำนวน 38 คันให้แก่ นายวรพงษ์ ตั้งอารมณ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พงษ์ระวี จำกัด ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ถนนบางนา-ตราด กม. 21

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!