พนักงาน ซัมมิท แคปปิตอล ร่วมกิจกรรม “ใจร่มๆ เพื่อคนที่รัก”


ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด รวม 60 คน ร่วมกิจกรรม “ใจร่มๆ เพื่อคนที่รัก” โดยมีกิจกรรมใส่บาตรตอนเช้า สวดมนต์ทำวัดเย็น ถวายเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยธรรม และฟังพระธรรมเทศนา ในหัวข้อ “ไม่ประมาทในการดำรงชีวิต ไม่ประมาทในการขับขี่” เพื่อให้พนักงานทุกคนไม่ประมาทในการใช้ชีวิต รวมไปถึงการขับขี่ ตามโครงการรณรงค์ “กลับบ้านปลอดภัย”

ด้วยความห่วงใยจากซัมมิท แคปปิตอล เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า “พนักงานส่วนใหญ่ของ ซัมมิท แคปปิตอล เป็นพุทธศาสนิกชน ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ได้ใช้ธรรมะในการขัดเกลาจิตใจและเจริญสติ ในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จึงได้จัดกิจกรรม “ใจร่มๆ เพื่อคนที่รัก” นี้ขึ้นมา โดยมีทั้งผู้บริหารของบริษัท และพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 60 คน โดยจะร่วมกันใส่บาตรในช่วงเช้า ณ สำนักงานใหญ่บริษัทซัมมิท แคปปิตอล สวดมนต์ทำวัตรเย็น ถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม รวมทั้งฟังพระธรรมเทศนาในช่วงเย็น ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และในปีนี้วันเข้าพรรษายังตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เราทุกคนจึงมีความตั้งใจที่น้อมนำบุญ และสิ่งดีๆ ที่เราทำ ถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด รวม 60 คน ร่วมกิจกรรม “ใจร่มๆ เพื่อคนที่รัก” โดยมีกิจกรรมใส่บาตรตอนเช้า สวดมนต์ทำวัดเย็น ถวายเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยธรรม และฟังพระธรรมเทศนา ในหัวข้อ “ไม่ประมาทในการดำรงชีวิต ไม่ประมาทในการขับขี่” เพื่อให้พนักงานทุกคนไม่ประมาทในการใช้ชีวิต รวมไปถึงการขับขี่ ตามโครงการรณรงค์ “กลับบ้านปลอดภัย”

ด้วยความห่วงใยจากซัมมิท แคปปิตอล เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

นายวิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า “พนักงานส่วนใหญ่ของ ซัมมิท แคปปิตอล เป็นพุทธศาสนิกชน ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ได้ใช้ธรรมะในการขัดเกลาจิตใจและเจริญสติ ในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จึงได้จัดกิจกรรม “ใจร่มๆ เพื่อคนที่รัก” นี้ขึ้นมา โดยมีทั้งผู้บริหารของบริษัท และพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 60 คน โดยจะร่วมกันใส่บาตรในช่วงเช้า ณ สำนักงานใหญ่บริษัทซัมมิท แคปปิตอล สวดมนต์ทำวัตรเย็น ถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม รวมทั้งฟังพระธรรมเทศนาในช่วงเย็น ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และในปีนี้วันเข้าพรรษายังตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เราทุกคนจึงมีความตั้งใจที่น้อมนำบุญ และสิ่งดีๆ ที่เราทำ ถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!