พพ. ชวนประหยัดพลังงานในภาคขนส่งอย่างต่อเนื่อง


หลังจากที่ปล่อยโฆษณาชุด “ลมมันเย็น” มาแล้ว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.) เชิญชวนประหยัดพลังงานในภาคขนส่งอย่างต่อเนื่อง โดยปล่อยภาพยนตร์โฆษณาตัวที่ 2 ชุด “รู้แล้วๆ”

ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวความยาว 30 วินาที เน้นคอนเซ็ปต์หลัก “รู้แล้วๆ” ซึ่งเป็นคำพูดของคนทั่วไป เวลาที่รับรู้เรื่องต่างๆ ก็จะตอบว่ารู้แล้วๆ ไว้ก่อน แต่ในทางเป็นจริง กลับไม่ทำ ดังนั้น โฆษณาชุดนี้ จึงนำเสนอให้เห็นจากคำพูดดังกล่าวว่า “รู้แล้วทำไมไม่ทำ” เมื่อ “รู้แล้ว…เปลี่ยน” จะช่วยชาติประหยัดพลังงานได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ โฆษณาดังกล่าว เป็นการนำเสนอนโยบายของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่มุ่งส่งเสริมและกำกับดูแลมาตรการการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 โดยมีเป้าหมายมาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง เป็นหลัก

ติดตามชมภาพยนตร์โฆษณาได้ทาง

https://www.youtube.com/watch?v=5jBfJJZF2Vk&list=PL_Gd0Cc7PwMmEUhASuA-n4s4rNkXv17-1

หลังจากที่ปล่อยโฆษณาชุด "ลมมันเย็น" มาแล้ว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (พพ.) เชิญชวนประหยัดพลังงานในภาคขนส่งอย่างต่อเนื่อง โดยปล่อยภาพยนตร์โฆษณาตัวที่ 2 ชุด "รู้แล้วๆ"

ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวความยาว 30 วินาที เน้นคอนเซ็ปต์หลัก "รู้แล้วๆ" ซึ่งเป็นคำพูดของคนทั่วไป เวลาที่รับรู้เรื่องต่างๆ ก็จะตอบว่ารู้แล้วๆ ไว้ก่อน แต่ในทางเป็นจริง กลับไม่ทำ ดังนั้น โฆษณาชุดนี้ จึงนำเสนอให้เห็นจากคำพูดดังกล่าวว่า "รู้แล้วทำไมไม่ทำ" เมื่อ "รู้แล้ว...เปลี่ยน" จะช่วยชาติประหยัดพลังงานได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ โฆษณาดังกล่าว เป็นการนำเสนอนโยบายของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่มุ่งส่งเสริมและกำกับดูแลมาตรการการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 โดยมีเป้าหมายมาตรการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง เป็นหลัก

ติดตามชมภาพยนตร์โฆษณาได้ทาง

https://www.youtube.com/watch?v=5jBfJJZF2Vk&list=PL_Gd0Cc7PwMmEUhASuA-n4s4rNkXv17-1

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!