พระราชวังต้องห้ามเลี้ยง “กวางซีกา” รังสรรค์บรรยากาศยุคราชวงศ์


ภาพฝูงกวางซีกา (Sika) จำนวน 9 ตัว ใช้ชีวิตอยู่ภายในสวนของพระราชวังต้องห้ามแห่งกรุงปักกิ่ง โดยพวกมันที่แบ่งเป็นเพศผู้สองตัว เพศเมียห้าตัว และกวางวัยเด็กสองตัว ถูกคัดเลือกมาจากแหล่งเพาะเลี้ยงในสถานตากอากาศเขาเฉิงเต๋อ มณฑลเหอเป่ย เมื่อวันที่ 21 ก.ย. และจะอาศัยอยู่ที่สวนจนถึงเดือนก.พ. ปีหน้า

การอพยพกวางซีกาฝูงเล็กๆ นี้เกิดขึ้นจากแผนการของพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ ที่ต้องการนำพาผู้เข้าชมสัมผัสศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์อย่างใกล้ชิด โดยพึ่งพาสัตว์หรือพืชพรรณที่มีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ ซึ่งกวางเป็นสัตว์ที่มีบันทึกว่าเคยถูกนำมาเลี้ยงในวังยุคราชวงศ์ชิงของจีน

ภาพฝูงกวางซีกา (Sika) จำนวน 9 ตัว ใช้ชีวิตอยู่ภายในสวนของพระราชวังต้องห้ามแห่งกรุงปักกิ่ง โดยพวกมันที่แบ่งเป็นเพศผู้สองตัว เพศเมียห้าตัว และกวางวัยเด็กสองตัว ถูกคัดเลือกมาจากแหล่งเพาะเลี้ยงในสถานตากอากาศเขาเฉิงเต๋อ มณฑลเหอเป่ย เมื่อวันที่ 21 ก.ย. และจะอาศัยอยู่ที่สวนจนถึงเดือนก.พ. ปีหน้า

การอพยพกวางซีกาฝูงเล็กๆ นี้เกิดขึ้นจากแผนการของพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ ที่ต้องการนำพาผู้เข้าชมสัมผัสศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์อย่างใกล้ชิด โดยพึ่งพาสัตว์หรือพืชพรรณที่มีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ ซึ่งกวางเป็นสัตว์ที่มีบันทึกว่าเคยถูกนำมาเลี้ยงในวังยุคราชวงศ์ชิงของจีน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!