พิพิธภัณฑ์มณฑลเจียงซีจัดแสดงเครื่องประดับโบราณจากสุสานองค์หญิงแห่งราชวงศ์หมิง


 

ความวิจิตรงดงามของเครื่องประดับโบราณ ซึ่งจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์มณฑลเจียงซีทางจีนตะวันออก พิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำเครื่องประดับเก่าแก่ ที่ขุดพบจากสุสานขององค์หญิงแห่งราชวงศ์หมิง จำนวน 128 ชิ้น/ชุด มาจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงรสนิยมของผู้คนในช่วงเวลาดังกล่าว

 

ความวิจิตรงดงามของเครื่องประดับโบราณ ซึ่งจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์มณฑลเจียงซีทางจีนตะวันออก พิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำเครื่องประดับเก่าแก่ ที่ขุดพบจากสุสานขององค์หญิงแห่งราชวงศ์หมิง จำนวน 128 ชิ้น/ชุด มาจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงรสนิยมของผู้คนในช่วงเวลาดังกล่าว

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!