ฟอร์ด ประเทศไทย จับมือ Everest Club Thailand และผู้จำหน่าย จัดกิจกรรม “Ford Everest Charity Trip ครั้งที่ 1


ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ EVEREST CLUB THAILAND ฟอร์ด เอ็มดับบลิว นครอินทร์-ราชพฤกษ์ และฟอร์ด เอฟ นครสวรรค์ จัดกิจกรรม “Ford Everest Charity Trip ครั้งที่ 1 – ทำดีให้พ่อดู ต่อลมหายใจ สู่เพื่อนผู้ห่างไกล” นำขบวนคาราวานฟอร์ด เอเวอเรสต์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดรวม 72 คันพร้อมสมาชิกและครอบครัวกว่า 200 คน ร่วมทำความดีสานต่อพระราชปณิธาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

“กิจกรรม Ford Everest Charity Trip ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อพสกนิกรชาวไทย ในการทำความดีเพื่อผู้อื่นและสังคม โดยฟอร์ด ประเทศไทย ได้ร่วมกับ EVEREST CLUB THAILAND ฟอร์ด เอ็มดับบลิว นครอินทร์-ราชพฤกษ์ และฟอร์ด เอฟ นครสวรรค์ พร้อมด้วยสมาชิกคลับและครอบครัว ร่วมกันบริจาคเครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED เครื่องผลิตออกซิเจน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลแม่วงก์ขาดแคลน รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนแม่วงก์ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,120,000 บาท โดยมีนายแพทย์ประวิทย์ สายคุณากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์ และนายอาคม แย้มนวล นายอำเภอแม่วงก์ เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ เรามีความยินดีที่ได้ร่วมกับกลุ่มลูกค้าของเรา ในการทำความดีเพื่อผู้คนในเขตพื้นที่ห่างไกลที่ต้องการความช่วยเหลือ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่และเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ให้กับชุมชนได้ดียิ่งขึ้น” นางสาวศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว

“ผมและสมาชิกคลับ มีความอิ่มเอมใจกับกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ เราตระหนักดีว่าสุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกคน พวกเราทุกคนจึงได้ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการทำความดีเพื่อผู้อื่นและสังคม และผมเชื่อมั่นว่าในปีต่อๆ ไป เราจะมีขบวนคาราวานครอบครัวฟอร์ด เอเวอเรสต์ที่มาร่วมทำความดีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ” คุณจีระพงษ์ เจรียงโรจน์ ประธาน EVEREST CLUB THAILAND กล่าว

กิจกรรมในครั้งนี้นำโดย ลูกค้าฟอร์ด เอเวอเรสต์จาก EVEREST CLUB THAILAND ทีมงานฟอร์ด ประเทศไทยและผู้จำหน่ายกว่า 200 ท่าน ร่วมขบวนคาราวานรถฟอร์ด เอเวอเรสต์ ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด 72 คัน โดยเริ่มต้นจาก ศูนย์ฟอร์ด เอ็มดับบลิว นครอินทร์-ราชพฤกษ์ ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น แก่โรงพยาบาลแม่วงก์และชุมชน หลังจากนั้น สมาชิก EVEREST CLUB THAILAND และครอบครัว พร้อมด้วยพนักงานฟอร์ด ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ EVEREST CLUB THAILAND ฟอร์ด เอ็มดับบลิว นครอินทร์-ราชพฤกษ์ และฟอร์ด เอฟ นครสวรรค์ จัดกิจกรรม “Ford Everest Charity Trip ครั้งที่ 1 – ทำดีให้พ่อดู ต่อลมหายใจ สู่เพื่อนผู้ห่างไกล” นำขบวนคาราวานฟอร์ด เอเวอเรสต์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดรวม 72 คันพร้อมสมาชิกและครอบครัวกว่า 200 คน ร่วมทำความดีสานต่อพระราชปณิธาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

“กิจกรรม Ford Everest Charity Trip ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อพสกนิกรชาวไทย ในการทำความดีเพื่อผู้อื่นและสังคม โดยฟอร์ด ประเทศไทย ได้ร่วมกับ EVEREST CLUB THAILAND ฟอร์ด เอ็มดับบลิว นครอินทร์-ราชพฤกษ์ และฟอร์ด เอฟ นครสวรรค์ พร้อมด้วยสมาชิกคลับและครอบครัว ร่วมกันบริจาคเครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED เครื่องผลิตออกซิเจน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลแม่วงก์ขาดแคลน รวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนแม่วงก์ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,120,000 บาท โดยมีนายแพทย์ประวิทย์ สายคุณากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วงก์ และนายอาคม แย้มนวล นายอำเภอแม่วงก์ เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ เรามีความยินดีที่ได้ร่วมกับกลุ่มลูกค้าของเรา ในการทำความดีเพื่อผู้คนในเขตพื้นที่ห่างไกลที่ต้องการความช่วยเหลือ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยยกระดับความเป็นอยู่และเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ให้กับชุมชนได้ดียิ่งขึ้น” นางสาวศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว

“ผมและสมาชิกคลับ มีความอิ่มเอมใจกับกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ เราตระหนักดีว่าสุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกคน พวกเราทุกคนจึงได้ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการทำความดีเพื่อผู้อื่นและสังคม และผมเชื่อมั่นว่าในปีต่อๆ ไป เราจะมีขบวนคาราวานครอบครัวฟอร์ด เอเวอเรสต์ที่มาร่วมทำความดีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ” คุณจีระพงษ์ เจรียงโรจน์ ประธาน EVEREST CLUB THAILAND กล่าว

กิจกรรมในครั้งนี้นำโดย ลูกค้าฟอร์ด เอเวอเรสต์จาก EVEREST CLUB THAILAND ทีมงานฟอร์ด ประเทศไทยและผู้จำหน่ายกว่า 200 ท่าน ร่วมขบวนคาราวานรถฟอร์ด เอเวอเรสต์ ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด 72 คัน โดยเริ่มต้นจาก ศูนย์ฟอร์ด เอ็มดับบลิว นครอินทร์-ราชพฤกษ์ ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น แก่โรงพยาบาลแม่วงก์และชุมชน หลังจากนั้น สมาชิก EVEREST CLUB THAILAND และครอบครัว พร้อมด้วยพนักงานฟอร์ด ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!