ฟอร์ด ร่วมส่งเสริมพลังหญิง เปิดตัวแคมเปญ “Women in Auto” เนื่องในวันสตรีสากล


 

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมเฉลิมฉลองและระลึกถึงวันสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เปิดตัวแคมเปญภายใต้คอนเซ็ปต์ “Women in Auto” พร้อมปล่อยวิดีโอหนังสั้นสร้างแรงบันดาลใจ “ฉันทำได้… คุณก็ทำได้” เรื่องจริงของวิศวกรหญิงประจำโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (FTM) ในจังหวัดระยอง ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและความมุ่งมั่นของผู้หญิงคนหนึ่ง เพื่อทำให้ความฝันของเธอเป็นจริง จนกลายเป็นกำลังสำคัญในการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ของฟอร์ดในประเทศไทย

“ฟอร์ด ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติในทุกที่ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ เรามองว่าความหลากหลายเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับองค์กร ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการองค์กรแบบ Diversity and Inclusion (D&I) ซึ่งเรายึดถือเป็นคุณค่าหลักที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม และสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจได้ ที่ฟอร์ดเรายังมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ด้วยการสร้างทีมงานที่มีความหลากหลาย และผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ให้กับองค์กรได้อย่างลงตัว” นางสาวยุคนธร วิเศษโกสิน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ฟอร์ด อาเซียน กล่าว

“ตลอดห้าปีที่ผ่านมา ฟอร์ด มีจำนวนพนักงานหญิงในตำแหน่งระดับปฏิบัติการ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพิ่มขึ้นถึง 125% และจำนวนผู้บริหารหญิงยังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเรามีพนักงานหญิงครอบคลุมทั้งระดับผู้บริหาร วิศวกร นักออกแบบรถยนต์ และพนักงานปฏิบัติการในไลน์การผลิตและประกอบรถยนต์ เราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีความสำคัญอย่างมากต่อการเติบโตของฟอร์ด ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา และจะยังคงมีบทบาทที่เด่นชัดต่อไปในอนาคต โดยเรามีแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานหญิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานหญิงได้มีโอกาสและความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน ที่ไม่แตกต่างจากพนักงานชาย” นางสาวยุคนธร กล่าวเสริม

ฟอร์ด ทั่วโลก ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกของฟอร์ด ประเทศไทย ที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น พร้อมเปิดตัววิดีโอหนังสั้น “ฉันทำได้… คุณก็ทำได้” ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้ผู้หญิงทุกคน กล้าที่จะทำตามความฝัน และพยายามมุ่งมั่นเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยวีดีโอหนังสั้นดังกล่าวดัดแปลงมาจากชีวิตจริงของ นางสาวพนาพร แพร่งสุวรรณ วิศวกรหญิงเพียงหนึ่งเดียวของฝ่ายปฏิบัติการด้านการผลิตและประกอบรถยนต์ VOME Vehicle Operation Manufacturing Engineering, ฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (FTM) จังหวัดระยอง ซึ่งนางสาวนภาพร สามารถแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ ด้วยความมุ่งมั่นและทัศนคติในเชิงบวก และความไม่ย่อท้อต่อปัญหา ประกอบกับโอกาสที่ฟอร์ด มอบให้พนักงานหญิงได้แสดงศักยภาพของตนอย่างเท่าเทียมกับพนักงานชาย จึงทำให้วันนี้ นางสาวนภาพร กลายเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นในฐานะวิศวกรหญิงของฟอร์ด โดยสามารถติดตามรับชมวิดีโอหนังสั้นดังกล่าวได้ทางเฟสบุ๊ค ฟอร์ด ประเทศไทย www.facebook.com/FordThailand
นางสาวนภาพร เปิดเผยว่า “ดิฉันมีความฝันมาตั้งแต่เด็กว่าโตขึ้นอยากจะเป็นวิศวกรหญิง ถึงแม้จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคที่จะทำให้ฝันนี้เป็นจริง ดิฉันก็เชื่อมั่นเสมอว่า ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ เราต้องทำได้ และด้วยนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนมุ่งมั่นและจริงจัง ไม่ท้อถอยง่ายๆ เป็นส่วนช่วยให้มาถึงตรงจุดนี้ได้ นอกจากนี้ ดิฉันต้องขอบคุณฟอร์ดที่ให้โอกาสในการแสดงศักยภาพของเราในการทำงานอย่างเต็มที่ ด้วยวัฒนธรรมองค์กรของฟอร์ดที่เปิดกว้างทางความคิด และให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน จึงทำให้ดิฉันได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตัวเองอย่างต่อเนื่อง”
นอกจากนี้ ฟอร์ด ประเทศไทย ยังเตรียมจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองของผู้หญิงไทยที่ขาดโอกาสในสังคม โดยร่วมมือกับมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี จัดการบรรยายพิเศษโดยผู้บริหารหญิงของฟอร์ดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้หญิงไทย ได้กล้าเปลี่ยนแปลงและแสดงศักยภาพของตน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้เรื่องการวางแผนอนาคตและการบริหารชีวิตการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแนะแนวเรื่องการนำแรงบันดาลใจ มาเป็นพลังในการดำเนินชีวิต รวมไปถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตนเอง และเตรียมความพร้อมด้านการเรียนและการประกอบอาชีพตามความถนัด ให้กับเด็กนักเรียนหญิงในพื้นที่ห่างไกลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมเฉลิมฉลองและระลึกถึงวันสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เปิดตัวแคมเปญภายใต้คอนเซ็ปต์ “Women in Auto” พร้อมปล่อยวิดีโอหนังสั้นสร้างแรงบันดาลใจ “ฉันทำได้… คุณก็ทำได้” เรื่องจริงของวิศวกรหญิงประจำโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (FTM) ในจังหวัดระยอง ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อและความมุ่งมั่นของผู้หญิงคนหนึ่ง เพื่อทำให้ความฝันของเธอเป็นจริง จนกลายเป็นกำลังสำคัญในการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ของฟอร์ดในประเทศไทย

“ฟอร์ด ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติในทุกที่ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ เรามองว่าความหลากหลายเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับองค์กร ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการองค์กรแบบ Diversity and Inclusion (D&I) ซึ่งเรายึดถือเป็นคุณค่าหลักที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม และสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจได้ ที่ฟอร์ดเรายังมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ด้วยการสร้างทีมงานที่มีความหลากหลาย และผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ให้กับองค์กรได้อย่างลงตัว” นางสาวยุคนธร วิเศษโกสิน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ฟอร์ด อาเซียน กล่าว “ตลอดห้าปีที่ผ่านมา ฟอร์ด มีจำนวนพนักงานหญิงในตำแหน่งระดับปฏิบัติการ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพิ่มขึ้นถึง 125% และจำนวนผู้บริหารหญิงยังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเรามีพนักงานหญิงครอบคลุมทั้งระดับผู้บริหาร วิศวกร นักออกแบบรถยนต์ และพนักงานปฏิบัติการในไลน์การผลิตและประกอบรถยนต์ เราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีความสำคัญอย่างมากต่อการเติบโตของฟอร์ด ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา และจะยังคงมีบทบาทที่เด่นชัดต่อไปในอนาคต โดยเรามีแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานหญิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานหญิงได้มีโอกาสและความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน ที่ไม่แตกต่างจากพนักงานชาย” นางสาวยุคนธร กล่าวเสริม

ฟอร์ด ทั่วโลก ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกของฟอร์ด ประเทศไทย ที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น พร้อมเปิดตัววิดีโอหนังสั้น “ฉันทำได้… คุณก็ทำได้” ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้ผู้หญิงทุกคน กล้าที่จะทำตามความฝัน และพยายามมุ่งมั่นเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ โดยวีดีโอหนังสั้นดังกล่าวดัดแปลงมาจากชีวิตจริงของ นางสาวพนาพร แพร่งสุวรรณ วิศวกรหญิงเพียงหนึ่งเดียวของฝ่ายปฏิบัติการด้านการผลิตและประกอบรถยนต์ VOME Vehicle Operation Manufacturing Engineering, ฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (FTM) จังหวัดระยอง ซึ่งนางสาวนภาพร สามารถแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ ด้วยความมุ่งมั่นและทัศนคติในเชิงบวก และความไม่ย่อท้อต่อปัญหา ประกอบกับโอกาสที่ฟอร์ด มอบให้พนักงานหญิงได้แสดงศักยภาพของตนอย่างเท่าเทียมกับพนักงานชาย จึงทำให้วันนี้ นางสาวนภาพร กลายเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นในฐานะวิศวกรหญิงของฟอร์ด โดยสามารถติดตามรับชมวิดีโอหนังสั้นดังกล่าวได้ทางเฟสบุ๊ค ฟอร์ด ประเทศไทย www.facebook.com/FordThailand นางสาวนภาพร เปิดเผยว่า “ดิฉันมีความฝันมาตั้งแต่เด็กว่าโตขึ้นอยากจะเป็นวิศวกรหญิง ถึงแม้จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคที่จะทำให้ฝันนี้เป็นจริง ดิฉันก็เชื่อมั่นเสมอว่า ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ เราต้องทำได้ และด้วยนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนมุ่งมั่นและจริงจัง ไม่ท้อถอยง่ายๆ เป็นส่วนช่วยให้มาถึงตรงจุดนี้ได้ นอกจากนี้ ดิฉันต้องขอบคุณฟอร์ดที่ให้โอกาสในการแสดงศักยภาพของเราในการทำงานอย่างเต็มที่ ด้วยวัฒนธรรมองค์กรของฟอร์ดที่เปิดกว้างทางความคิด และให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน จึงทำให้ดิฉันได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตัวเองอย่างต่อเนื่อง” นอกจากนี้ ฟอร์ด ประเทศไทย ยังเตรียมจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองของผู้หญิงไทยที่ขาดโอกาสในสังคม โดยร่วมมือกับมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี จัดการบรรยายพิเศษโดยผู้บริหารหญิงของฟอร์ดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้หญิงไทย ได้กล้าเปลี่ยนแปลงและแสดงศักยภาพของตน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้เรื่องการวางแผนอนาคตและการบริหารชีวิตการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแนะแนวเรื่องการนำแรงบันดาลใจ มาเป็นพลังในการดำเนินชีวิต รวมไปถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตนเอง และเตรียมความพร้อมด้านการเรียนและการประกอบอาชีพตามความถนัด ให้กับเด็กนักเรียนหญิงในพื้นที่ห่างไกลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!