ฟอร์ด ลดปริมาณการใช้น้ำในโรงงานผลิตทั่วเอเชียแปซิฟิค ประหยัดน้ำได้เทียบเท่ากับน้ำดื่ม 1,000 ขวดต่อการผลิตรถยนต์หนึ่งคัน


เป็นที่น่าตกใจว่าตัวเลขประชากรเกือบ 1.8 พันล้านคน หรือประมาณ 25% ของประชากรโลก ไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย ในขณะที่ ประมาณ 2 ใน 3 ของประชากรโลกอาจจะพบกับปัญหาขาดน้ำภายในปี 2025

ผลวิจัยใน Ford 2017 Trend Report โดยฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี แสดงให้เห็นว่า มากกว่า 60% ของประชากรผู้ใหญ่ในประเทศจีน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ยอมรับว่าพวกเขาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนื่องจากความกังวลในเรื่องน้ำ

เช่นเดียวกับฟอร์ดที่ได้เริ่มการเปลี่ยนแปลงเพื่อรณรงค์ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์น้ำ และกำลังเข้าใกล้เป้าหมายการลดปริมาณการใช้น้ำดื่มในการผลิตรถยนต์ ให้เหลือเพียงศูนย์เข้าไปทุกขณะ ในปี 2016 ฟอร์ด เอเชียแปซิฟิค ใช้น้ำลดลง 15% ในการผลิตรถยนต์ 1 คัน เมื่อเทียบกับปี 2015 ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณน้ำในอ่างอาบน้ำ 2 อ่าง หรือน้ำดื่มขนาดครึ่งลิตร 1,000 ขวด

ในภาพรวมแล้ว บริษัทได้ลดปริมาณการใช้น้ำต่อการผลิตรถยนต์ 1 คัน ในภูมิภาคนี้ ลงถึงครึ่งหนึ่งในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา

“ในขณะที่ผู้คนกำลังปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมนั้น ฟอร์ดก็กำลังทำเช่นเดียวกัน” ซินเธีย วิลเลี่ยมส์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการวิศวกรรม ฟอร์ด เอเชีย แปซิฟิค กล่าว “เราลงมือทำในส่วนของเราเพื่ออนุรักษ์น้ำในโรงงาน พร้อมยังสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ธุรกิจของเราในการใช้น้ำซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

การอนุรักษ์น้ำในโรงงานผลิต นับตั้งแต่ปี 2000 จนถึงปี 2015 ฟอร์ดลดการใช้น้ำได้สูงถึง 1 หมื่นล้านแกลลอน ลดลงถึง 61% ซึ่งมากกว่าปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำสำหรับแข่งขัน 15,000 สระ และ ภายในปี 2020 ฟอร์ดตั้งเป้าที่จะลดปริมาณการใช้น้ำลง 72% เมื่อเทียบกับปี 2000 หรือเทียบเท่ากับการใช้น้ำเพียง 1 ลิตร แทนที่จะใช้ 1 แกลลอน เมื่อเทียบกับการผลิตในปี 2000

ในเอเชียแปซิฟิค ฟอร์ดและพันธมิตรท้องถิ่นประสบความสำเร็จในการลดการใช้น้ำ โดยการหันมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น กระบวนการทำสีและหล่อลื่นแบบใหม่ ที่สามารถประหยัดน้ำได้มากถึงหลายแสนแกลลอนต่อปี ไฮไลท์สำคัญได้แก่: ในจีน ฟอร์ดลดปริมาณน้ำที่ใช้การผลิตรถยนต์ต่อคันลงเกือบ 50% เมื่อเทียบกับปี 2011 ในขณะที่โรงงานผลิตฉางอัน พันธมิตรท้องถิ่นของฟอร์ด ได้รีไซเคิลและรียูสน้ำเสียกว่า 370,000 ลูกบาศก์เมตรในปี 2016, สำหรับประเทศไทย ในปีที่ผ่านมา ฟอร์ดได้ติดตั้งเครื่องกรองสำหรับหอระบายความร้อนในอาคารที่ ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) หรือ เอเอที ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของฟอร์ด โดยระบบนี้จะประหยัดน้ำได้ประมาณ 7,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

นอกจากนี้ โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง ยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำด้วยการกำหนดตารางทดสอบระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิงให้สอดคล้องกับตารางเวลาระบายน้ำ ซึ่งช่วยประหยัดน้ำได้ประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ในอินเดีย โรงงานฟอร์ดที่เมืองเชนไนประสบความสำเร็จในการลดการปล่อยน้ำทิ้งเป็นศูนย์ และยังได้ติดตั้งอุปกรณ์รองรับน้ำฝนเพื่อลดการใช้น้ำดื่มอีกด้วย โดยในปีที่ผ่านมา สามารถรองรับน้ำฝนไปใช้งานได้มากถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ โรงงานประกอบรถยนต์และเครื่องยนต์ของฟอร์ดที่เมืองสานันท์ยังรีไซเคิลและรียูสน้ำเสียที่ผ่านการปรับคุณภาพทั้งหมดภายในบริเวณของโรงงานเองอีกด้ว

ร่วมมือกับชุมชนเพื่ออนุรักษ์น้ำ ความยั่งยืน โดยเฉพาะการอนุรักษ์น้ำ คือ ส่วนสำคัญของการทำงานของฟอร์ดในเอเชียแปซิฟิค ในปี 2016 บริษัทได้สนับสนุนเงินมากกว่า 340,000 เหรียญสหรัฐ แก่โครงการต่างๆ ในประเทศไทย จีน อินเดีย และประเทศอื่นๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาด ปกป้องและฟื้นฟูระบบบริหารน้ำ และให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่เกี่ยวกับความสำคัญของหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญมากที่สุด

ในประเทศจีน ฟอร์ดทำงานอย่างหนัก เพื่อยกย่องการทำงานของผู้นำชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านกองทุนเพื่อการอนุรักษ์และธรรมชาติ (Conservation & Environmental Grants China – CEGC) ของประเทศจีน โดยจาก 28 โครงการ ที่ก่อตั้งในปี 2016 มี 9 โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำโดยตรง และได้รับเงินทุนรวมเป็นจำนวน 95,000 เหรียญสหรัฐ (650,000 หยวน) ซึ่งครอบคลุมไปยังการปกป้องแหล่งน้ำ การควบคุมและการศึกษาด้านมลภาวะทางน้ำ และการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ

ในอินเดีย ความร่วมมือของฟอร์ดกับสโมสรโรตารี่ และมูลนิธินักสิ่งแวดล้อมแห่งอินเดีย (Environmentalist Foundation of India) ครอบคลุมถึงการมอบทุนสนับสนุนมากกว่า 70,000 เหรียญสหรัฐ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยปกป้องระบบบริหารน้ำและแหล่งเก็บน้ำที่เสียหายจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ในเมืองเชนไน

สำหรับประเทศไทย ฟอร์ดมีส่วนร่วมในโครงการเกี่ยวกับน้ำสะอาดขนาดใหญ่ 2 โครงการ ในปี 2016 โครงการน้ำสะอาดเพื่อชุมชนในประเทศไทย (Thailand Clean Water Community Project) คือ หนึ่งในสองโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ Bill Ford Better World Challenge ในปี 2016 และได้รับเงินรางวัลมูลค่า 200,000 เหรียญสหรัฐ โดยได้ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและพนักงานอาสาสมัครของฟอร์ด สร้างระบบน้ำที่จะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน 13 แห่ง และประชาชนกว่า 3,300 คน ในจังหวัดจันทบุรี

โครงการ Water Go Green ซึ่งมอบน้ำสะอาดให้แก่โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง จังหวัดระยอง เป็นผลจากความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างพนักงานฟอร์ดและผู้จำหน่าย เพื่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ในลาว ฟอร์ดกำลังช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงน้ำสะอาดแก่ชุมชนต่างๆ โดยได้มอบเงินสนับสนุน 25,000 เหรียญสหรัฐ แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสร้างถังเก็บน้ำและระบบกักเก็บน้ำแบบใหม่ เพื่อมอบน้ำสะอาดแก่ประชาชนกว่า 2,000 คน ใน 3 หมู่บ้าน ในเมืองพูคูน จังหวัดหลวงพระบาง, ในกวม ฟอร์ดทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยน้ำและสิ่งแวดล้อมแห่งแปซิฟิคตะวันตก (Water and Environmental Research Institute of the Western Pacific – WERI) เพื่อมอบเงินสนับสนุน 20,000 เหรียญสหรัฐ แก่ ‘Guam Water Kids’ ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างความรู้ในเด็กเกี่ยวกับความสำคัญในการอนุรักษ์แหล่งน้ำจืด

เป็นที่น่าตกใจว่าตัวเลขประชากรเกือบ 1.8 พันล้านคน หรือประมาณ 25% ของประชากรโลก ไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย ในขณะที่ ประมาณ 2 ใน 3 ของประชากรโลกอาจจะพบกับปัญหาขาดน้ำภายในปี 2025

ผลวิจัยใน Ford 2017 Trend Report โดยฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี แสดงให้เห็นว่า มากกว่า 60% ของประชากรผู้ใหญ่ในประเทศจีน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ยอมรับว่าพวกเขาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนื่องจากความกังวลในเรื่องน้ำ

เช่นเดียวกับฟอร์ดที่ได้เริ่มการเปลี่ยนแปลงเพื่อรณรงค์ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์น้ำ และกำลังเข้าใกล้เป้าหมายการลดปริมาณการใช้น้ำดื่มในการผลิตรถยนต์ ให้เหลือเพียงศูนย์เข้าไปทุกขณะ ในปี 2016 ฟอร์ด เอเชียแปซิฟิค ใช้น้ำลดลง 15% ในการผลิตรถยนต์ 1 คัน เมื่อเทียบกับปี 2015 ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณน้ำในอ่างอาบน้ำ 2 อ่าง หรือน้ำดื่มขนาดครึ่งลิตร 1,000 ขวด

ในภาพรวมแล้ว บริษัทได้ลดปริมาณการใช้น้ำต่อการผลิตรถยนต์ 1 คัน ในภูมิภาคนี้ ลงถึงครึ่งหนึ่งในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา

“ในขณะที่ผู้คนกำลังปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมนั้น ฟอร์ดก็กำลังทำเช่นเดียวกัน” ซินเธีย วิลเลี่ยมส์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการวิศวกรรม ฟอร์ด เอเชีย แปซิฟิค กล่าว “เราลงมือทำในส่วนของเราเพื่ออนุรักษ์น้ำในโรงงาน พร้อมยังสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ธุรกิจของเราในการใช้น้ำซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

การอนุรักษ์น้ำในโรงงานผลิต นับตั้งแต่ปี 2000 จนถึงปี 2015 ฟอร์ดลดการใช้น้ำได้สูงถึง 1 หมื่นล้านแกลลอน ลดลงถึง 61% ซึ่งมากกว่าปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำสำหรับแข่งขัน 15,000 สระ และ ภายในปี 2020 ฟอร์ดตั้งเป้าที่จะลดปริมาณการใช้น้ำลง 72% เมื่อเทียบกับปี 2000 หรือเทียบเท่ากับการใช้น้ำเพียง 1 ลิตร แทนที่จะใช้ 1 แกลลอน เมื่อเทียบกับการผลิตในปี 2000

ในเอเชียแปซิฟิค ฟอร์ดและพันธมิตรท้องถิ่นประสบความสำเร็จในการลดการใช้น้ำ โดยการหันมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น กระบวนการทำสีและหล่อลื่นแบบใหม่ ที่สามารถประหยัดน้ำได้มากถึงหลายแสนแกลลอนต่อปี ไฮไลท์สำคัญได้แก่: ในจีน ฟอร์ดลดปริมาณน้ำที่ใช้การผลิตรถยนต์ต่อคันลงเกือบ 50% เมื่อเทียบกับปี 2011 ในขณะที่โรงงานผลิตฉางอัน พันธมิตรท้องถิ่นของฟอร์ด ได้รีไซเคิลและรียูสน้ำเสียกว่า 370,000 ลูกบาศก์เมตรในปี 2016, สำหรับประเทศไทย ในปีที่ผ่านมา ฟอร์ดได้ติดตั้งเครื่องกรองสำหรับหอระบายความร้อนในอาคารที่ ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) หรือ เอเอที ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของฟอร์ด โดยระบบนี้จะประหยัดน้ำได้ประมาณ 7,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

นอกจากนี้ โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง ยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำด้วยการกำหนดตารางทดสอบระบบหัวฉีดน้ำดับเพลิงให้สอดคล้องกับตารางเวลาระบายน้ำ ซึ่งช่วยประหยัดน้ำได้ประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ในอินเดีย โรงงานฟอร์ดที่เมืองเชนไนประสบความสำเร็จในการลดการปล่อยน้ำทิ้งเป็นศูนย์ และยังได้ติดตั้งอุปกรณ์รองรับน้ำฝนเพื่อลดการใช้น้ำดื่มอีกด้วย โดยในปีที่ผ่านมา สามารถรองรับน้ำฝนไปใช้งานได้มากถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ โรงงานประกอบรถยนต์และเครื่องยนต์ของฟอร์ดที่เมืองสานันท์ยังรีไซเคิลและรียูสน้ำเสียที่ผ่านการปรับคุณภาพทั้งหมดภายในบริเวณของโรงงานเองอีกด้ว

ร่วมมือกับชุมชนเพื่ออนุรักษ์น้ำ ความยั่งยืน โดยเฉพาะการอนุรักษ์น้ำ คือ ส่วนสำคัญของการทำงานของฟอร์ดในเอเชียแปซิฟิค ในปี 2016 บริษัทได้สนับสนุนเงินมากกว่า 340,000 เหรียญสหรัฐ แก่โครงการต่างๆ ในประเทศไทย จีน อินเดีย และประเทศอื่นๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาด ปกป้องและฟื้นฟูระบบบริหารน้ำ และให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่เกี่ยวกับความสำคัญของหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญมากที่สุด

ในประเทศจีน ฟอร์ดทำงานอย่างหนัก เพื่อยกย่องการทำงานของผู้นำชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านกองทุนเพื่อการอนุรักษ์และธรรมชาติ (Conservation & Environmental Grants China – CEGC) ของประเทศจีน โดยจาก 28 โครงการ ที่ก่อตั้งในปี 2016 มี 9 โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำโดยตรง และได้รับเงินทุนรวมเป็นจำนวน 95,000 เหรียญสหรัฐ (650,000 หยวน) ซึ่งครอบคลุมไปยังการปกป้องแหล่งน้ำ การควบคุมและการศึกษาด้านมลภาวะทางน้ำ และการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ

ในอินเดีย ความร่วมมือของฟอร์ดกับสโมสรโรตารี่ และมูลนิธินักสิ่งแวดล้อมแห่งอินเดีย (Environmentalist Foundation of India) ครอบคลุมถึงการมอบทุนสนับสนุนมากกว่า 70,000 เหรียญสหรัฐ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยปกป้องระบบบริหารน้ำและแหล่งเก็บน้ำที่เสียหายจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ในเมืองเชนไน

สำหรับประเทศไทย ฟอร์ดมีส่วนร่วมในโครงการเกี่ยวกับน้ำสะอาดขนาดใหญ่ 2 โครงการ ในปี 2016 โครงการน้ำสะอาดเพื่อชุมชนในประเทศไทย (Thailand Clean Water Community Project) คือ หนึ่งในสองโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ Bill Ford Better World Challenge ในปี 2016 และได้รับเงินรางวัลมูลค่า 200,000 เหรียญสหรัฐ โดยได้ร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยและพนักงานอาสาสมัครของฟอร์ด สร้างระบบน้ำที่จะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียน 13 แห่ง และประชาชนกว่า 3,300 คน ในจังหวัดจันทบุรี

โครงการ Water Go Green ซึ่งมอบน้ำสะอาดให้แก่โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง จังหวัดระยอง เป็นผลจากความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างพนักงานฟอร์ดและผู้จำหน่าย เพื่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่มาพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, ในลาว ฟอร์ดกำลังช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงน้ำสะอาดแก่ชุมชนต่างๆ โดยได้มอบเงินสนับสนุน 25,000 เหรียญสหรัฐ แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสร้างถังเก็บน้ำและระบบกักเก็บน้ำแบบใหม่ เพื่อมอบน้ำสะอาดแก่ประชาชนกว่า 2,000 คน ใน 3 หมู่บ้าน ในเมืองพูคูน จังหวัดหลวงพระบาง, ในกวม ฟอร์ดทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยน้ำและสิ่งแวดล้อมแห่งแปซิฟิคตะวันตก (Water and Environmental Research Institute of the Western Pacific – WERI) เพื่อมอบเงินสนับสนุน 20,000 เหรียญสหรัฐ แก่ ‘Guam Water Kids’ ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างความรู้ในเด็กเกี่ยวกับความสำคัญในการอนุรักษ์แหล่งน้ำจืด

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!