“ภูมิธรรม“ควง“สุชาติ” ประกาศรางวัล Agri Plus Award 2024 ชู! ทุกภาคส่วนดันมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ช่วย SME ใช้ซอฟต์พาวเวอร์เติบโตยั่งยืน


วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.30 น. ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2024) เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ต่อยอดผลงานนวัตกรรมจากการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา, นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย

นายภูมิธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2024) ตามนโยบายของรัฐบาล “ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสินค้านวัตกรรมเกษตรของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ต่อยอดสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่ สงขลา เชียงใหม่ และขอนแก่น ซึ่งมีผู้ส่งผลงานผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดถึง 198 ผลงาน ใน 3 ประเภทการประกวด ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร(Food Innovation) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร(Lifestyle Innovation) และกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่(Rising Star)

โดยหลังจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกผลงานของผู้สมัครในการประกวดในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 จนเหลือผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน 25 รายเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกอบรม (Boot Camp) และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดในรอบ Final ภายใต้แนวคิด “Global Value: การยกระดับการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล” จนได้ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศของแต่ละกลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร รางวัลชนะเลิศได้แก่ กราโนลาข้าวก่ำล้านนา บริษัท กินนร จำกัด รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องดื่มถั่วแระญี่ปุ่นปรุงสำเร็จชนิดผง บริษัท เอดะซามะ จำกัด
  2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อาหาร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาและเศษอาหาร บริษัท ฟาร์มป๋า จำกัด รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ อาหารว่างสำหรับสุนัขและแมว บริษัท สยาม ไบโอ อินเซ็คท จำกัด
  3. กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Pure Dark Chocolate 100% Cacao วันมอร์ไทยคราฟท์ช็อกโกแลต รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ แพลตฟอร์มการประเมินโภชนาการและผลิตอาหารแบบเฉพาะบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“การนำเอาเทคโนโลยีและการตลาดเข้ามาส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเกษตรกรไทย สามารถก้าวไปสู่ระดับสากลนำไปสู่การเป็นต้นแบบให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมมือกันพัฒนา และเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ อาหาร ที่สะท้อนวัฒนธรรมของประเทศ ช่วยให้ SME เติบโตขึ้น วันนี้รัฐบาลมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงพาณิชย์มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SME เกือบทุกกลุ่ม ในรัฐบาลก็มีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ที่จะร่วมมือกันพัฒนา SME ไทยต่อไป ซึ่งควรร่วมมือกันทุกส่วนให้ SME ไทยเป็นความหวัง ดึงซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศมาร่วมมือกันต่อยอด สร้างโอกาสให้คนตัวเล็ก” นายภูมิธรรม กล่าว

ด้าน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ชนะเลิศการประกวดทั้ง 3 ประเภทได้เข้ารับมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ผู้เข้ารอบตัดสินทุกท่านจะได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ไม่ว่าจะเป็น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX – Anuga Asia 2024 งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และกิจกรรมส่งเสริมการขายใน ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของไทย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เว็บไซต์ www.dft.go.th หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ โทร 1385

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.30 น. ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2024) เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ต่อยอดผลงานนวัตกรรมจากการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา, นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย

นายภูมิธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2024) ตามนโยบายของรัฐบาล “ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสินค้านวัตกรรมเกษตรของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ต่อยอดสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่ สงขลา เชียงใหม่ และขอนแก่น ซึ่งมีผู้ส่งผลงานผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดถึง 198 ผลงาน ใน 3 ประเภทการประกวด ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร(Food Innovation) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร(Lifestyle Innovation) และกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่(Rising Star)

โดยหลังจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกผลงานของผู้สมัครในการประกวดในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 จนเหลือผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน 25 รายเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกอบรม (Boot Camp) และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดในรอบ Final ภายใต้แนวคิด “Global Value: การยกระดับการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล” จนได้ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศของแต่ละกลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร รางวัลชนะเลิศได้แก่ กราโนลาข้าวก่ำล้านนา บริษัท กินนร จำกัด รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องดื่มถั่วแระญี่ปุ่นปรุงสำเร็จชนิดผง บริษัท เอดะซามะ จำกัด
  2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อาหาร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาและเศษอาหาร บริษัท ฟาร์มป๋า จำกัด รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ อาหารว่างสำหรับสุนัขและแมว บริษัท สยาม ไบโอ อินเซ็คท จำกัด
  3. กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Pure Dark Chocolate 100% Cacao วันมอร์ไทยคราฟท์ช็อกโกแลต รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ แพลตฟอร์มการประเมินโภชนาการและผลิตอาหารแบบเฉพาะบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“การนำเอาเทคโนโลยีและการตลาดเข้ามาส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเกษตรกรไทย สามารถก้าวไปสู่ระดับสากลนำไปสู่การเป็นต้นแบบให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมมือกันพัฒนา และเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ อาหาร ที่สะท้อนวัฒนธรรมของประเทศ ช่วยให้ SME เติบโตขึ้น วันนี้รัฐบาลมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงพาณิชย์มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SME เกือบทุกกลุ่ม ในรัฐบาลก็มีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ที่จะร่วมมือกันพัฒนา SME ไทยต่อไป ซึ่งควรร่วมมือกันทุกส่วนให้ SME ไทยเป็นความหวัง ดึงซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศมาร่วมมือกันต่อยอด สร้างโอกาสให้คนตัวเล็ก” นายภูมิธรรม กล่าว

ด้าน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ชนะเลิศการประกวดทั้ง 3 ประเภทได้เข้ารับมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ผู้เข้ารอบตัดสินทุกท่านจะได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ไม่ว่าจะเป็น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX - Anuga Asia 2024 งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และกิจกรรมส่งเสริมการขายใน ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของไทย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เว็บไซต์ www.dft.go.th หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ โทร 1385

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!