มาสด้าปลุกพลังสร้างทีมให้แข็งแกร่ง จากภายในสู่ภายนอกส่งทอดไปยังลูกค้า


จังหวัดเพชรบุรี, ประเทศไทย – 25 กรกฎาคม 2560 – บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้ “One Mazda” สร้างพลังจากภายในสู่ภายนอก นำทีมโดยประธาน ผู้บริหาร โดยมีพนักงาน กว่า 160 ชีวิต ออกเดินทางไปสัมมนาและมอบนโยบายการให้การบริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้มาสด้ากลายเป็นแบรนด์หนึ่งเดียวที่ลูกค้ารักและจะรักตลอดไป รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นระหว่างบุคลากรภายในองค์กร โดยการจัดกิจกรรมปลุกพลังจากภายในกับคอนเซ็ปต์ Feel the Passion ให้ครอบครัวมาสด้าทุกฟังก์ชั่นปฏิบัติงานด้วยใจ อย่างเต็มความสามารถ กล้าตัดสินใจ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานงานอย่างเป็นธรรม พร้อมกับตอบแทนสังคมด้วยกิจกรรมคืนสัตว์ทะเลกลับสู่ธรรมชาติ ปล่อยปูม้า และปลากะพงขาว เพื่อตระหนักถึงการรู้จักใช้ รู้จักคืน เพื่อทรัพยากรธรรมชาติจะไม่สูญสิ้น ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ทุกความสำเร็จของมาสด้าที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นยอดขายที่เติบโตต่อเนื่อง การปรับภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ทั้งโชว์รูมและศูนย์บริการที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จริงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของครอบครัวมาสด้าทุกคนจนกลายเป็นพลังมหาศาลที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าอย่างมั่นคง และเติบโตอยู่ในตลาดยานยนต์เฉกเช่นทุกวันนี้ ดังนั้นความยั่งยืนในการสร้างแบรนด์ต้องออกจากภายในขององค์กร เพื่อถ่ายทอดไปยังผู้จำหน่าย ไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ และส่งต่อไปยังลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสื่อสารไปยังคนรอบข้าง เพื่อส่งต่อไปยังสื่อสารมวลชน สู่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดลูกค้าที่คาดหวังในอนาคต และย้อนกลับมาที่มาสด้าอีกครั้ง โดยเฉพาะการที่ทุกคนในมาสด้าได้ร่วมกันลงมือทำกิจกรรม คือการหล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้ทุกคนเกิดความรักและมุ่งมั่นที่จะสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งร่วมกัน กับคอนเซ็ปต์ Feel the Passion คือการปลูกจิตสำนึกการเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวจริง และมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ของมาสด้า สร้างการรับรู้สู่สังคมภายนอก นอกจากนี้มาสด้ายังไม่ลืมที่จะตอบแทนสังคม และรับรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล กับกิจกรรมปล่อยปูม้า และปลากะพงขาว คืนสู่ทะเล ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับปีนี้มาสด้ามุ่งเน้นอย่างมากเพื่อยกระดับและพัฒนาด้านการบริการ นำเอากระบวนการทำงานที่จะช่วยให้เกิดการบริการที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพเข้ามาปรับใช้ ทั้งด้านความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการภายในโชว์รูมและศูนย์บริการ (Convenience), ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ (Fast), ด้านมาตรฐานและประสิทธิภาพ(Standardize & Efficiency) และด้านราคาที่มาตรฐาน สมเหตุสมผล (Price) ให้การดูแลลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ครอบครองรถ และคาดหวังให้เกิดการตัดสินใจซื้อซ้ำจนเกิดเป็นวงจรลูกค้ามาสด้าอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจริงย่อมถ่ายทอดเรื่องราวการรับรู้จากประสบการณ์ตรงได้ดีที่สุด จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ครอบครัวมาสด้าจะได้มาแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน และช่วยกันดูแลลูกค้าด้วยใจ

กิจกรรมในครั้งนี้มาสด้าได้นำเอาคอนเซ็ปต์ Feel the passion เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของพนักงาน ภายใต้องค์กรที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ยึดมั่นองค์ประกอบหลัก 6 ประการ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน

1. Devotion คือ มุ่งมั่นดูแลด้วยใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด และให้การบริการด้วยใจ
2. Competency คือ ความรู้ความสามารถ ใฝ่หาความรู้ เติมเต็มความสามารถ เพื่อส่งมอบการบริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า
3. Empowerment คือ กล้าตัดสินใจในทุกระดับเพื่อความประทับใจของลูกค้า
4. Effectiveness คือ ประสิทธิผล ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
5. Efficiency คือ ประสิทธิภาพ ทำงานโดยใช้เวลาและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
6. Fairness คือ มีความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างยุติธรรม


หลังจากได้มอบนโยบายการทำงานเพื่อก้าวสู่เป้าหมาย One Mazda แล้ว ยังได้นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เดินทางไปยังอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมกันปล่อยปูม้า และปล่อยปลากะพงลงสู่ทะเล ให้เป็นแหล่งอาหาร และขยายพันธุ์สู่ท้องทะเลต่อไป
สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ www.mazda.co.th หรือ www.facebook.com/MazdaThailandOfficial

จังหวัดเพชรบุรี, ประเทศไทย – 25 กรกฎาคม 2560 – บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้ “One Mazda” สร้างพลังจากภายในสู่ภายนอก นำทีมโดยประธาน ผู้บริหาร โดยมีพนักงาน กว่า 160 ชีวิต ออกเดินทางไปสัมมนาและมอบนโยบายการให้การบริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้มาสด้ากลายเป็นแบรนด์หนึ่งเดียวที่ลูกค้ารักและจะรักตลอดไป รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นระหว่างบุคลากรภายในองค์กร โดยการจัดกิจกรรมปลุกพลังจากภายในกับคอนเซ็ปต์ Feel the Passion ให้ครอบครัวมาสด้าทุกฟังก์ชั่นปฏิบัติงานด้วยใจ อย่างเต็มความสามารถ กล้าตัดสินใจ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานงานอย่างเป็นธรรม พร้อมกับตอบแทนสังคมด้วยกิจกรรมคืนสัตว์ทะเลกลับสู่ธรรมชาติ ปล่อยปูม้า และปลากะพงขาว เพื่อตระหนักถึงการรู้จักใช้ รู้จักคืน เพื่อทรัพยากรธรรมชาติจะไม่สูญสิ้น ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ทุกความสำเร็จของมาสด้าที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นยอดขายที่เติบโตต่อเนื่อง การปรับภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ทั้งโชว์รูมและศูนย์บริการที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จริงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของครอบครัวมาสด้าทุกคนจนกลายเป็นพลังมหาศาลที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าอย่างมั่นคง และเติบโตอยู่ในตลาดยานยนต์เฉกเช่นทุกวันนี้ ดังนั้นความยั่งยืนในการสร้างแบรนด์ต้องออกจากภายในขององค์กร เพื่อถ่ายทอดไปยังผู้จำหน่าย ไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ และส่งต่อไปยังลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสื่อสารไปยังคนรอบข้าง เพื่อส่งต่อไปยังสื่อสารมวลชน สู่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดลูกค้าที่คาดหวังในอนาคต และย้อนกลับมาที่มาสด้าอีกครั้ง โดยเฉพาะการที่ทุกคนในมาสด้าได้ร่วมกันลงมือทำกิจกรรม คือการหล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้ทุกคนเกิดความรักและมุ่งมั่นที่จะสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งร่วมกัน กับคอนเซ็ปต์ Feel the Passion คือการปลูกจิตสำนึกการเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวจริง และมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ของมาสด้า สร้างการรับรู้สู่สังคมภายนอก นอกจากนี้มาสด้ายังไม่ลืมที่จะตอบแทนสังคม และรับรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล กับกิจกรรมปล่อยปูม้า และปลากะพงขาว คืนสู่ทะเล ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับปีนี้มาสด้ามุ่งเน้นอย่างมากเพื่อยกระดับและพัฒนาด้านการบริการ นำเอากระบวนการทำงานที่จะช่วยให้เกิดการบริการที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพเข้ามาปรับใช้ ทั้งด้านความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการภายในโชว์รูมและศูนย์บริการ (Convenience), ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ (Fast), ด้านมาตรฐานและประสิทธิภาพ(Standardize & Efficiency) และด้านราคาที่มาตรฐาน สมเหตุสมผล (Price) ให้การดูแลลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ครอบครองรถ และคาดหวังให้เกิดการตัดสินใจซื้อซ้ำจนเกิดเป็นวงจรลูกค้ามาสด้าอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจริงย่อมถ่ายทอดเรื่องราวการรับรู้จากประสบการณ์ตรงได้ดีที่สุด จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ครอบครัวมาสด้าจะได้มาแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน และช่วยกันดูแลลูกค้าด้วยใจ

กิจกรรมในครั้งนี้มาสด้าได้นำเอาคอนเซ็ปต์ Feel the passion เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของพนักงาน ภายใต้องค์กรที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ยึดมั่นองค์ประกอบหลัก 6 ประการ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน

1. Devotion คือ มุ่งมั่นดูแลด้วยใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด และให้การบริการด้วยใจ 2. Competency คือ ความรู้ความสามารถ ใฝ่หาความรู้ เติมเต็มความสามารถ เพื่อส่งมอบการบริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า 3. Empowerment คือ กล้าตัดสินใจในทุกระดับเพื่อความประทับใจของลูกค้า 4. Effectiveness คือ ประสิทธิผล ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 5. Efficiency คือ ประสิทธิภาพ ทำงานโดยใช้เวลาและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 6. Fairness คือ มีความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างยุติธรรม

หลังจากได้มอบนโยบายการทำงานเพื่อก้าวสู่เป้าหมาย One Mazda แล้ว ยังได้นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เดินทางไปยังอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมกันปล่อยปูม้า และปล่อยปลากะพงลงสู่ทะเล ให้เป็นแหล่งอาหาร และขยายพันธุ์สู่ท้องทะเลต่อไป สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ www.mazda.co.th หรือ www.facebook.com/MazdaThailandOfficial

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!