มาแล้ว สถิติใหม่ของอากาศยานที่ยาวที่สุดในโลก


แอร์แลนเดอร์ เทน (Airlander 10) เรือเหาะลูกครึ่งที่ “ยาว” ที่สุดในโลก

เครื่องบิน Boeing 747-8 ยาว 76 เมตร แต่เจ้าเรือเหาะลูกครึ่งนาม Airlander 10 นี้มีความยาวหัวถึงท้าย 92 เมตร ทำสถิติใหม่ของอากาศยานที่ยาวที่สุดในโลกเวลานี้ แอร์แลนเดอร์ เทน มีขนาดสูง 26 เมตรจากพื้น ยาว 92 เมตร กว้าง 43.5 เมตร ภายในห้องลอยตัวบรรจุแก้สฮีเลียมที่ก๊าซเฉื่อยที่ปลอดภัยไม่ติดไฟ ติดตั้งเครื่องยน์ดีเซลขนาด 350 แรงม้าจำนวน 4 ตัว ขึ้นลงตามแนวดิ่งได้โดยไม่ต้องใช้สนามบิน บรรทุกผู้โดยสารได้ 50 ที่นั่ง ทำความเร็วได้สูงสุด 148 กม/ชม ยกน้ำหนักได้ถึง 10 ตัน ลอยอยูกลางอากาศได้นานถึง 3 สัปดาห์ ล่าสุดได้ทดสอบบินขึ้นไปที่ความสูง 3,500 ฟุตได้เป็นผลสำเร็จ อากาศยานมูลค่า 25 ล้านปอนด์นี้อาจเป็นมิติใหม่ทางการท่องเที่ยวหรือแม้แต่การทหารในอนาคตอันใกล้นี้

แอร์แลนเดอร์ เทน (Airlander 10) เรือเหาะลูกครึ่งที่ “ยาว” ที่สุดในโลก เครื่องบิน Boeing 747-8 ยาว 76 เมตร แต่เจ้าเรือเหาะลูกครึ่งนาม Airlander 10 นี้มีความยาวหัวถึงท้าย 92 เมตร ทำสถิติใหม่ของอากาศยานที่ยาวที่สุดในโลกเวลานี้ แอร์แลนเดอร์ เทน มีขนาดสูง 26 เมตรจากพื้น ยาว 92 เมตร กว้าง 43.5 เมตร ภายในห้องลอยตัวบรรจุแก้สฮีเลียมที่ก๊าซเฉื่อยที่ปลอดภัยไม่ติดไฟ ติดตั้งเครื่องยน์ดีเซลขนาด 350 แรงม้าจำนวน 4 ตัว ขึ้นลงตามแนวดิ่งได้โดยไม่ต้องใช้สนามบิน บรรทุกผู้โดยสารได้ 50 ที่นั่ง ทำความเร็วได้สูงสุด 148 กม/ชม ยกน้ำหนักได้ถึง 10 ตัน ลอยอยูกลางอากาศได้นานถึง 3 สัปดาห์ ล่าสุดได้ทดสอบบินขึ้นไปที่ความสูง 3,500 ฟุตได้เป็นผลสำเร็จ อากาศยานมูลค่า 25 ล้านปอนด์นี้อาจเป็นมิติใหม่ทางการท่องเที่ยวหรือแม้แต่การทหารในอนาคตอันใกล้นี้

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!