มิชลิน เปิดตัวเว็บซีรีส์ EVERY GESTURE COUNTS ทุกรายละเอียดคือความสมบูรณ์แบบ


มิชลิน ออกซีรีส์ที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตหรือ “เว็บซีรีส์” (Web Series) ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คน ความมุ่งมั่นทุ่มเท และทักษะฝีมือ ที่อยู่เบื้องหลังประสบการณ์การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ

รถยนต์ เครื่องยนต์ และยางล้อ ล้วนมีผลต่อการบังคับควบคุมและสมรรถนะในการขับขี่ แต่หากเจาะลึกลงไปด้วยการพูดคุยกับผู้ที่สนใจในเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง จะพบว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจมากกว่านั้น

เว็บซีรีส์แต่ละตอนรวมทั้งหมด 3 ตอนของมิชลิน นำเสนอเรื่องราวที่เน้นการเทียบเคียงระหว่างช่างฝีมือนอกองค์กรมิชลิน ได้แก่ ช่างผู้เชี่ยวชาญของค่ายรถยนต์ ‘เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี’ (Mercedes AMG), นาฬิกาแบรนด์ ‘ไอดับบลิวซี’ (IWC), และ ‘เอคโค่’ (Ecco) ร้านอาหารระดับดาวมิชลินในเมืองซูริก กับมืออาชีพสายงานต่างๆ ภายในองค์กรของมิชลิน

การเทียบเคียงดังกล่าวช่วยให้เล็งเห็นและเกิดความประทับใจในคุณค่าด้านต่างๆ อาทิ ความใส่ใจในผู้อื่น, ทักษะทางเทคนิค, ความเข้มงวด, ความแม่นยำ และความมุ่งมั่นด้านคุณภาพ อันเป็นคุณสมบัติที่บรรดาช่างฝีมือ

มากพรสวรรค์เหล่านี้มีร่วมกัน ทุกคน…ไม่ว่าจะเป็นช่างทำนาฬิการะดับยอดฝีมือหรือช่างทำแม่พิมพ์ยางล้อ…ต่างทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศเฉกเช่นเดียวกัน

แต่ละรายต่างมีความเชี่ยวชาญในสายงานของตน สร้างสรรค์รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นประสบการณ์การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเรือนโปรดของนักขับ แจ็กเก็ตหนังที่ใส่ขับรถเป็นประจำ หรือบทเพลงที่เป็นเสมือนดนตรีประกอบการเดินทางที่น่าจดจำ ช่วงเวลาของการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบประกอบขึ้นด้วยรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มากมาย

ในเว็บซีรีส์ที่ใช้ชื่อว่า Every Gesture Counts หรือ “ทุกรายละเอียดคือความสมบูรณ์แบบ” นี้ มิชลิน บอกเล่าเรื่องราวของช่างฝีมือชั้นครูและแรงงานผู้มีทักษะความชำนาญซึ่งผลิตสิ่งต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ โดยผู้ชมจะได้เห็นเบื้องหลังการทำงานของบุคคลเหล่านี้ถึงในห้องทำงานและศูนย์ปฏิบัติการ รวมทั้งได้รับรู้ความมุ่งมั่นทุ่มเทที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้พวกเขาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนส่งเสริมประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่า

ผู้สนใจสามารถคลิกชมเว็บซีรีส์ชุดนี้ผ่าน MICHELIN YouTube ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่:

http://goo.gl/4MrwNm

มิชลิน ออกซีรีส์ที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตหรือ “เว็บซีรีส์” (Web Series) ถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คน ความมุ่งมั่นทุ่มเท และทักษะฝีมือ ที่อยู่เบื้องหลังประสบการณ์การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ รถยนต์ เครื่องยนต์ และยางล้อ ล้วนมีผลต่อการบังคับควบคุมและสมรรถนะในการขับขี่ แต่หากเจาะลึกลงไปด้วยการพูดคุยกับผู้ที่สนใจในเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง จะพบว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจมากกว่านั้น เว็บซีรีส์แต่ละตอนรวมทั้งหมด 3 ตอนของมิชลิน นำเสนอเรื่องราวที่เน้นการเทียบเคียงระหว่างช่างฝีมือนอกองค์กรมิชลิน ได้แก่ ช่างผู้เชี่ยวชาญของค่ายรถยนต์ ‘เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี’ (Mercedes AMG), นาฬิกาแบรนด์ ‘ไอดับบลิวซี’ (IWC), และ ‘เอคโค่’ (Ecco) ร้านอาหารระดับดาวมิชลินในเมืองซูริก กับมืออาชีพสายงานต่างๆ ภายในองค์กรของมิชลิน การเทียบเคียงดังกล่าวช่วยให้เล็งเห็นและเกิดความประทับใจในคุณค่าด้านต่างๆ อาทิ ความใส่ใจในผู้อื่น, ทักษะทางเทคนิค, ความเข้มงวด, ความแม่นยำ และความมุ่งมั่นด้านคุณภาพ อันเป็นคุณสมบัติที่บรรดาช่างฝีมือ มากพรสวรรค์เหล่านี้มีร่วมกัน ทุกคน…ไม่ว่าจะเป็นช่างทำนาฬิการะดับยอดฝีมือหรือช่างทำแม่พิมพ์ยางล้อ…ต่างทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศเฉกเช่นเดียวกัน แต่ละรายต่างมีความเชี่ยวชาญในสายงานของตน สร้างสรรค์รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นประสบการณ์การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเรือนโปรดของนักขับ แจ็กเก็ตหนังที่ใส่ขับรถเป็นประจำ หรือบทเพลงที่เป็นเสมือนดนตรีประกอบการเดินทางที่น่าจดจำ ช่วงเวลาของการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบประกอบขึ้นด้วยรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ มากมาย ในเว็บซีรีส์ที่ใช้ชื่อว่า Every Gesture Counts หรือ “ทุกรายละเอียดคือความสมบูรณ์แบบ” นี้ มิชลิน บอกเล่าเรื่องราวของช่างฝีมือชั้นครูและแรงงานผู้มีทักษะความชำนาญซึ่งผลิตสิ่งต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดประสบการณ์การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ โดยผู้ชมจะได้เห็นเบื้องหลังการทำงานของบุคคลเหล่านี้ถึงในห้องทำงานและศูนย์ปฏิบัติการ รวมทั้งได้รับรู้ความมุ่งมั่นทุ่มเทที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้พวกเขาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนส่งเสริมประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่า ผู้สนใจสามารถคลิกชมเว็บซีรีส์ชุดนี้ผ่าน MICHELIN YouTube ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่: http://goo.gl/4MrwNm

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!