‘มิชลิน’ ได้รับการจัดอันดับเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ครองอันดับหนึ่ง ในการประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ


• มิชลินครองอันดับหนึ่งในการจัดอันดับดังกล่าวถึง 3 ปีซ้อน สะท้อนการดำเนินงานที่โดดเด่นในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา (Natural Rubber Sector) บนเวทีโลก
• โดยล่าสุดได้คะแนนสูงถึง 80.9% ในการประเมินผลที่จัดทำโดย SPOTT ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดย ZSL (Zoological Society of London) เพื่อประเมินความโปร่งใสของบริษัทหรือองค์กรในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
• คะแนนการประเมินที่อยู่ในระดับสูงตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมิชลินที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความโปร่งใสระดับสากล

ล่าสุด ‘มิชลิน’ ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยียางรถยนต์ระดับโลก รั้งตำแหน่งผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ครองอันดับหนึ่งถึง 3 ปีติดต่อกันในการประเมินภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา ซึ่งจัดทำโดย SPOTT ทั้งนี้ ในการประเมินผลประจำปี 2567 มิชลินรักษาความเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตยางรถยนต์ที่มีคะแนนสูงสุดเอาไว้ได้ด้วยคะแนน 80.9% เพิ่มสูงขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับปี 2566

อนึ่ง แพลตฟอร์มประเมินผล SPOTT ที่ ZSL พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ถึง 185 ตัว ซึ่งนำมาใช้ประเมินผลคะแนนของบริษัทหรือองค์กรในด้านนโยบายสาธารณะและพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยข้อมูลที่ได้จากการประเมินช่วยให้ภาคการเงินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลคะแนนที่อยู่ในระดับสูงของมิชลินสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานโดยยึดมั่นในมาตรฐานความโปร่งใสด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตลอดจนในพันธกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งการดำเนินงานด้วยความทุ่มเทดังกล่าวของมิชลินมีความโดดเด่นอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ผลิตยางรถยนต์

คะแนนรวมในการประเมินของ SPOTT มุ่งเน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ คุณภาพและขอบเขตของนโยบาย พันธกิจ ข้อมูลการดำเนินงาน และรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทหรือองค์กรดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ยิ่งคะแนนสูงมากเท่าใด ก็ยิ่งบ่งบอกถึงความโปร่งใสและคุณภาพมาตรฐานที่สูงมากขึ้นเท่านั้นในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร นโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

การประเมินผล SPOTT ครั้งล่าสุด ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม 2567 ได้ประเมินและให้คะแนนบริษัทและองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับยางธรรมชาติหรือยางพารารวมทั้งสิ้น 30 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ผลิตยางธรรมชาติและผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของโลกรวมอยู่ด้วย โดยมิชลินมีคะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ 80.9% เหนือกว่าผู้ที่ได้รับการประเมินในกลุ่มเดียวกันรายอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่เพียง 43.5% สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำของมิชลินในเรื่องความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการ Société des Matières Premiéres Tropicales Pte Ltd (SMPT) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มมิชลินที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางเทคนิคและการจัดซื้อจัดจ้างยางพารา กล่าวว่า “การที่มิชลินเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ครองความเป็นหนึ่งในการประเมินโดย SPOTT มาได้อย่างต่อเนื่องถึง 3 ปี เป็นผลจากความทุ่มเทและมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับปี 2593 ซึ่งครอบคลุมวิสัยทัศน์เรื่อง “ความยั่งยืนทุกด้าน” หรือ All Sustainable และเป้าหมายเรื่อง “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์” หรือ Net Zero Emissions ทั้งนี้ มิชลินให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระยะยาวที่แข็งแกร่งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นไว้วางใจ ความใกล้ชิด และความโปร่งใส”

เกี่ยวกับมิชลิน

มิชลินมุ่งมั่นส่งเสริมการสัญจรของลูกค้าอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยางรถยนต์ มิชลินออกแบบ ผลิตและจัดจำหน่ายยางที่เหมาะกับความต้องการและการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด ตลอดจนให้บริการและโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการขนส่ง ทั้งยังทุ่มเทนำเสนอทางเลือกที่จะทำให้ลูกค้าเพลิดเพลินกับประสบการณ์พิเศษขณะเดินทาง นอกจากนี้ มิชลินยังพัฒนาอุปกรณ์ไฮเทคเพื่อการใช้งานในหลากหลายสายงาน กลุ่มมิชลินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแกลร์มง-แฟร็อง ประเทศฝรั่งเศส และมีสำนักงานสาขาอยู่ใน 175 ประเทศ โดยมีพนักงาน 132,200 คนทั่วโลก และมีโรงงานผลิตยาง 67 แห่ง ซึ่งผลิตยางรวมกันได้สูงถึง 167 ล้านเส้นในปี 2565 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.michelin.com

เกี่ยวกับ SPOTT

เครื่องมือประเมินความโปร่งใสด้านนโยบายเพื่อความยั่งยืน หรือ SPOTT (Sustainability Policy Transparency Toolkit) เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นโดย ZSL (Zoological Society of London) เพื่อสนับสนุนการผลิตและการค้าสินค้าโภคภัณฑ์อย่างยั่งยืน การติดตามประเมินผลด้านความโปร่งใสของ SPOTT ช่วยกระตุ้นให้องค์กรธุรกิจดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ทั้งนี้ SPOTT ประเมินผู้ผลิตและผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การดำเนินงาน และพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดย SPOTT ทำการประเมินและให้คะแนนบริษัทและองค์กรเป็นรายปีตามตัวชี้วัดที่กำหนดสำหรับแต่ละภาคอุตสาหกรรมเพื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและประเมินพัฒนาการความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น นักลงทุน ผู้ซื้อ และผู้มีอิทธิพลทางความคิด หรือ “อินฟลูเอนเซอร์” (Influencer) สามารถอ้างอิงผลการประเมินของ SPOTT เป็นข้อมูลในการกระชับสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, บริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างความโปร่งใสให้กับภาคอุตสาหกรรม คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spott.org

เกี่ยวกับ ZSL

ZSL (Zoological Society of London) เป็นองค์กรการกุศลด้านการอนุรักษ์ระดับนานาชาติที่มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อสร้างโลกที่สัตว์ป่าสามารถมีชีวิตรอด เติบโตและขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ ทั้งนี้ ZSL มุ่งมั่นช่วยสัตว์ป่าให้รอดจากการสูญพันธุ์ด้วยการตรวจสอบภัยคุกคามด้านสุขภาพของสัตว์ไปจนถึงการช่วยให้มนุษย์และสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน งานของ ZSL ประสบความสำเร็จได้โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า การดำเนินงานอนุรักษ์ภาคสนามทั่วโลก ตลอดจนการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมให้กับผู้คนหลายล้านคนผ่านสวนสัตว์ 2 แห่งในประเทศอังกฤษ ที่ดำเนินงานโดย ZSL ได้แก่ ZSL London Zoo และ ZSL Whipsnade Zoo คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.zsl.org

• มิชลินครองอันดับหนึ่งในการจัดอันดับดังกล่าวถึง 3 ปีซ้อน สะท้อนการดำเนินงานที่โดดเด่นในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา (Natural Rubber Sector) บนเวทีโลก
• โดยล่าสุดได้คะแนนสูงถึง 80.9% ในการประเมินผลที่จัดทำโดย SPOTT ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดย ZSL (Zoological Society of London) เพื่อประเมินความโปร่งใสของบริษัทหรือองค์กรในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
• คะแนนการประเมินที่อยู่ในระดับสูงตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมิชลินที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความโปร่งใสระดับสากล

ล่าสุด ‘มิชลิน’ ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยียางรถยนต์ระดับโลก รั้งตำแหน่งผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ครองอันดับหนึ่งถึง 3 ปีติดต่อกันในการประเมินภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา ซึ่งจัดทำโดย SPOTT ทั้งนี้ ในการประเมินผลประจำปี 2567 มิชลินรักษาความเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตยางรถยนต์ที่มีคะแนนสูงสุดเอาไว้ได้ด้วยคะแนน 80.9% เพิ่มสูงขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับปี 2566

อนึ่ง แพลตฟอร์มประเมินผล SPOTT ที่ ZSL พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ถึง 185 ตัว ซึ่งนำมาใช้ประเมินผลคะแนนของบริษัทหรือองค์กรในด้านนโยบายสาธารณะและพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยข้อมูลที่ได้จากการประเมินช่วยให้ภาคการเงินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลคะแนนที่อยู่ในระดับสูงของมิชลินสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานโดยยึดมั่นในมาตรฐานความโปร่งใสด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตลอดจนในพันธกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งการดำเนินงานด้วยความทุ่มเทดังกล่าวของมิชลินมีความโดดเด่นอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติหรือยางพารา ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ผลิตยางรถยนต์

คะแนนรวมในการประเมินของ SPOTT มุ่งเน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ คุณภาพและขอบเขตของนโยบาย พันธกิจ ข้อมูลการดำเนินงาน และรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทหรือองค์กรดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ยิ่งคะแนนสูงมากเท่าใด ก็ยิ่งบ่งบอกถึงความโปร่งใสและคุณภาพมาตรฐานที่สูงมากขึ้นเท่านั้นในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร นโยบาย และแนวปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

การประเมินผล SPOTT ครั้งล่าสุด ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม 2567 ได้ประเมินและให้คะแนนบริษัทและองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับยางธรรมชาติหรือยางพารารวมทั้งสิ้น 30 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ผลิตยางธรรมชาติและผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของโลกรวมอยู่ด้วย โดยมิชลินมีคะแนนสูงเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ 80.9% เหนือกว่าผู้ที่ได้รับการประเมินในกลุ่มเดียวกันรายอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่เพียง 43.5% สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำของมิชลินในเรื่องความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการ Société des Matières Premiéres Tropicales Pte Ltd (SMPT) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มมิชลินที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางเทคนิคและการจัดซื้อจัดจ้างยางพารา กล่าวว่า “การที่มิชลินเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ที่ครองความเป็นหนึ่งในการประเมินโดย SPOTT มาได้อย่างต่อเนื่องถึง 3 ปี เป็นผลจากความทุ่มเทและมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับปี 2593 ซึ่งครอบคลุมวิสัยทัศน์เรื่อง “ความยั่งยืนทุกด้าน” หรือ All Sustainable และเป้าหมายเรื่อง “การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์” หรือ Net Zero Emissions ทั้งนี้ มิชลินให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระยะยาวที่แข็งแกร่งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นไว้วางใจ ความใกล้ชิด และความโปร่งใส”

เกี่ยวกับมิชลิน

มิชลินมุ่งมั่นส่งเสริมการสัญจรของลูกค้าอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยางรถยนต์ มิชลินออกแบบ ผลิตและจัดจำหน่ายยางที่เหมาะกับความต้องการและการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด ตลอดจนให้บริการและโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการขนส่ง ทั้งยังทุ่มเทนำเสนอทางเลือกที่จะทำให้ลูกค้าเพลิดเพลินกับประสบการณ์พิเศษขณะเดินทาง นอกจากนี้ มิชลินยังพัฒนาอุปกรณ์ไฮเทคเพื่อการใช้งานในหลากหลายสายงาน กลุ่มมิชลินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแกลร์มง-แฟร็อง ประเทศฝรั่งเศส และมีสำนักงานสาขาอยู่ใน 175 ประเทศ โดยมีพนักงาน 132,200 คนทั่วโลก และมีโรงงานผลิตยาง 67 แห่ง ซึ่งผลิตยางรวมกันได้สูงถึง 167 ล้านเส้นในปี 2565 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.michelin.com

เกี่ยวกับ SPOTT

เครื่องมือประเมินความโปร่งใสด้านนโยบายเพื่อความยั่งยืน หรือ SPOTT (Sustainability Policy Transparency Toolkit) เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นโดย ZSL (Zoological Society of London) เพื่อสนับสนุนการผลิตและการค้าสินค้าโภคภัณฑ์อย่างยั่งยืน การติดตามประเมินผลด้านความโปร่งใสของ SPOTT ช่วยกระตุ้นให้องค์กรธุรกิจดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ทั้งนี้ SPOTT ประเมินผู้ผลิตและผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การดำเนินงาน และพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดย SPOTT ทำการประเมินและให้คะแนนบริษัทและองค์กรเป็นรายปีตามตัวชี้วัดที่กำหนดสำหรับแต่ละภาคอุตสาหกรรมเพื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและประเมินพัฒนาการความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น นักลงทุน ผู้ซื้อ และผู้มีอิทธิพลทางความคิด หรือ “อินฟลูเอนเซอร์” (Influencer) สามารถอ้างอิงผลการประเมินของ SPOTT เป็นข้อมูลในการกระชับสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, บริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างความโปร่งใสให้กับภาคอุตสาหกรรม คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spott.org

เกี่ยวกับ ZSL

ZSL (Zoological Society of London) เป็นองค์กรการกุศลด้านการอนุรักษ์ระดับนานาชาติที่มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อสร้างโลกที่สัตว์ป่าสามารถมีชีวิตรอด เติบโตและขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ ทั้งนี้ ZSL มุ่งมั่นช่วยสัตว์ป่าให้รอดจากการสูญพันธุ์ด้วยการตรวจสอบภัยคุกคามด้านสุขภาพของสัตว์ไปจนถึงการช่วยให้มนุษย์และสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน งานของ ZSL ประสบความสำเร็จได้โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า การดำเนินงานอนุรักษ์ภาคสนามทั่วโลก ตลอดจนการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมให้กับผู้คนหลายล้านคนผ่านสวนสัตว์ 2 แห่งในประเทศอังกฤษ ที่ดำเนินงานโดย ZSL ได้แก่ ZSL London Zoo และ ZSL Whipsnade Zoo คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.zsl.org

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!