ยามาฮ่า จัดอบรมหลักสูตร Branding ให้กับ 9 ร้านผู้จำหน่ายที่ผ่านเข้าสู่รอบระดับประเทศ ในโครงการประกวด CSI CHAMPIONSHIP 2018


บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยส่วนความพึงพอใจลูกค้า จัดอบรมหลักสูตร Branding ให้กับร้านผู้จำหน่าย 9 ร้านที่ผ่านเข้าสู่รอบระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศ) ในโครงการประกวด CSI CHAMPIONSHIP 2018 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ 9 ร้านผู้จำหน่าย สำหรับการแข่งขันในรอบระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศ)

ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจินตนา อุดมทรัพย์ รองประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมการอบรมพร้อมให้คำแนะนำแก่ร้านผู้จำหน่าย และได้รับเกียรติจาก นายประวัติ ประเสริฐพร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายวางแผนการขายและการตลาด เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา และ นางสรวงสุดา มนัสบุญเพิ่มพูล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายการตลาดกลุ่มรถออโตเมติกและตราสินค้า, นายพิษณุศักดิ์ ทรงสัตย์ ผู้จัดการอาวุโส Branding Activations เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Branding ซึ่งเป็นหัวข้อการแข่งขัน CSI CHAMPIONSHIP 2018

การอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้น ณ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 13 ท่าน

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยส่วนความพึงพอใจลูกค้า จัดอบรมหลักสูตร Branding ให้กับร้านผู้จำหน่าย 9 ร้านที่ผ่านเข้าสู่รอบระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศ) ในโครงการประกวด CSI CHAMPIONSHIP 2018 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ 9 ร้านผู้จำหน่าย สำหรับการแข่งขันในรอบระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศ)

ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวจินตนา อุดมทรัพย์ รองประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมการอบรมพร้อมให้คำแนะนำแก่ร้านผู้จำหน่าย และได้รับเกียรติจาก นายประวัติ ประเสริฐพร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายวางแผนการขายและการตลาด เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา และ นางสรวงสุดา มนัสบุญเพิ่มพูล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายการตลาดกลุ่มรถออโตเมติกและตราสินค้า, นายพิษณุศักดิ์ ทรงสัตย์ ผู้จัดการอาวุโส Branding Activations เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Branding ซึ่งเป็นหัวข้อการแข่งขัน CSI CHAMPIONSHIP 2018

การอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้น ณ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 13 ท่าน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!