“ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส” เปิดตัวเที่ยวบินตรงใช้เวลานานที่สุดในโลก


สายการบิน United Airlines เปิดตัวเที่ยวบินตรงที่ใช้เวลาในการบินยาวนานที่สุดในโลก คือ เที่ยวบินจากนครลอส แองเจลีส ไปยังสิงคโปร์ ซึ่งใช้เวลาเดินทาง 17 ชั่วโมง 55 นาที บนระยะทาง 8,700 ไมล์

อย่างไรก็ตาม หากวัดกันที่ระยะทาง เที่ยวบิน แอลเอ – สิงคโปร์นี้ยังมีระยะทางสั้นกว่า เที่ยวบินจากกรุงโดฮาของกาต้าร์ กับเมืองอ็อคแลนด์ของนิวซีแลนด์ ซึ่งมีระยะทางกว่า 9,000 ไมล์ แต่ใช้เวลาเดินทางสั้นกว่า คือ 17 ชม. 40 นาที

สายการบิน United Airlines เปิดตัวเที่ยวบินตรงที่ใช้เวลาในการบินยาวนานที่สุดในโลก คือ เที่ยวบินจากนครลอส แองเจลีส ไปยังสิงคโปร์ ซึ่งใช้เวลาเดินทาง 17 ชั่วโมง 55 นาที บนระยะทาง 8,700 ไมล์

อย่างไรก็ตาม หากวัดกันที่ระยะทาง เที่ยวบิน แอลเอ – สิงคโปร์นี้ยังมีระยะทางสั้นกว่า เที่ยวบินจากกรุงโดฮาของกาต้าร์ กับเมืองอ็อคแลนด์ของนิวซีแลนด์ ซึ่งมีระยะทางกว่า 9,000 ไมล์ แต่ใช้เวลาเดินทางสั้นกว่า คือ 17 ชม. 40 นาที

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!