รถไฟปักกิ่งเตรียมรับการเดินทางช่วงตรุษจีน 3,000 พันล้านเที่ยว!ภายใน 40 วันช่วงเทศกาลตรุษจีน


มหกรรมการเดินทางกลับบ้านครั้งใหญ่ของชาวจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนมาเยือนอีกครั้ง ในปีนี้ เป็นที่คาดการณ์ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึงวันที่ 12 มี.ค. รวม 40 วันจะเกิดการขนส่งผู้โดยสารในจีนถึง 2.98 พันล้านครั้ง

กลุ่มบริษัทการรถไฟจีนปักกิ่ง (China Railway Beijing Group) คาดการณ์ว่าเทศกาลตรุษจีนปีนี้ จะมีจำนวนผู้โดยสารประมาณ 32.5 ล้านคน โดยเป็นผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากกรุงปักกิ่งราว 14.85 ล้านคน

ช่วงเวลาที่จะมีผู้โดยสารหนาแน่นมากที่สุดคือวันที่ 12 ก.พ. (ก่อนวันตรุษจีน) ที่ประมาณมากกว่า 1 ล้านคน และวันที่ 21 ก.พ. (หลังวันตรุษจีน) ที่ราว 1.05 ล้านคน

มหกรรมการเดินทางกลับบ้านครั้งใหญ่ของชาวจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนมาเยือนอีกครั้ง ในปีนี้ เป็นที่คาดการณ์ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ถึงวันที่ 12 มี.ค. รวม 40 วันจะเกิดการขนส่งผู้โดยสารในจีนถึง 2.98 พันล้านครั้ง

กลุ่มบริษัทการรถไฟจีนปักกิ่ง (China Railway Beijing Group) คาดการณ์ว่าเทศกาลตรุษจีนปีนี้ จะมีจำนวนผู้โดยสารประมาณ 32.5 ล้านคน โดยเป็นผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากกรุงปักกิ่งราว 14.85 ล้านคน

ช่วงเวลาที่จะมีผู้โดยสารหนาแน่นมากที่สุดคือวันที่ 12 ก.พ. (ก่อนวันตรุษจีน) ที่ประมาณมากกว่า 1 ล้านคน และวันที่ 21 ก.พ. (หลังวันตรุษจีน) ที่ราว 1.05 ล้านคน

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!