รัสเซียเตือนสหรัฐฯ อย่าส่งอาวุธให้ยูเครนตะวันออก-สถานการณ์จะเลวร้ายลง


Vladimir Shamanov หัวหน้าคณะกรรมการกลาโหมสภาดูมาของรัสเซียได้กล่าวว่า สถานการณ์ในยูเครนตะวันออกจะเลวร้ายลง หากสหรัฐอเมริกาจัดส่งอาวุธให้กับกองกำลังของรัฐบาลยูเครน และกากระทำดังกล่าวจะถือเป็นการกระทำที่ “ขาดความรับผิดชอบ” อย่างมาก

โดยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติการจำหน่ายอาวุธให้แก่ยูเครน ท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมายาวนานระหว่างรัฐบาลและกลุ่มกบฏในภูมิภาคดอนบาสส์ ทางตะวันออกของประเทศยูเครน
ด้าน Pavlo Klimkin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของยูเครน ก็ได้ประกาศยืนยันว่ายูเครนจะได้รับอาวุธเพิ่มขึ้นจากสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาก็ตาม

การจัดส่งอาวุธดังกล่าวอาจทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคดอนบาสส์ไม่มั่นคง ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนที่อยู่ภายใต้การควบคุม อันเนื่องมาจากความพยายามขององค์กรระหว่างประเทศและคนในท้องถิ่น Shamanov กล่าว

Vladimir Shamanov หัวหน้าคณะกรรมการกลาโหมสภาดูมาของรัสเซียได้กล่าวว่า สถานการณ์ในยูเครนตะวันออกจะเลวร้ายลง หากสหรัฐอเมริกาจัดส่งอาวุธให้กับกองกำลังของรัฐบาลยูเครน และกากระทำดังกล่าวจะถือเป็นการกระทำที่ "ขาดความรับผิดชอบ" อย่างมาก

โดยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติการจำหน่ายอาวุธให้แก่ยูเครน ท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมายาวนานระหว่างรัฐบาลและกลุ่มกบฏในภูมิภาคดอนบาสส์ ทางตะวันออกของประเทศยูเครน ด้าน Pavlo Klimkin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของยูเครน ก็ได้ประกาศยืนยันว่ายูเครนจะได้รับอาวุธเพิ่มขึ้นจากสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาก็ตาม

การจัดส่งอาวุธดังกล่าวอาจทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคดอนบาสส์ไม่มั่นคง ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนที่อยู่ภายใต้การควบคุม อันเนื่องมาจากความพยายามขององค์กรระหว่างประเทศและคนในท้องถิ่น Shamanov กล่าว

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!