ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น เปิดแปลงสาธิตในโรงไฟฟ้าฯ นำร่องโรงไฟฟ้าปลอดภัย ใส่ใจชุมชนครบทุกมิติ


โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น (RWC) ผู้ผลิตไฟฟ้าและ ไอน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี นำร่องย้ำเป็นโรงไฟฟ้าปลอดภัย ใส่ใจชุมชนทุกมิติ รวมพลพนักงานจิตอาสากว่า 50 คน ลงแปลงสาธิต ห่มดิน ปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ พร้อมกับเริ่มปลูกไม้ผลทดลองภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า กล้วยหอมทอง ฝรั่งหลากหลายพันธุ์ พร้อมทั้งจัดแปลงพืชผักให้พนักงานดูแลระยะยาว เน้นความตระหนักรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น ภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ต.เจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี จัดกิจกรรม “GREEN OPENING DAY” เพื่อเปิดแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการปลูกพืชไวต่อมลพิษภายในโรงไฟฟ้าให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างให้ชุมชนใกล้เคียงและผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้การปลูกพืชผักต่างๆ ที่อยู่ในท้องถิ่น ทดลองด้วยปัจจัยภายในโรงไฟฟ้าในการปลูก ร่วมกับแนวทางเกษตรแบบธรรมชาติ ตามแนวคิดเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา หรือ

พี.อาร์.โมเด็ล โดยมีพนักงานจิตอาสากว่า 50 คนร่วมกันบำรุงดิน ห่มฟางพื้นที่ทั้งหมด พร้อมปลูกกล้วยหอมทอง และฝรั่ง นำร่อง ก่อนแบ่งทีมพนักงานเตรียมฝึกปลูกพืชผักในแปลงสาธิตต่อไป

นายมนชัย เปรมศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า เราใช้พื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร ที่เป็นส่วนของพื้นที่ว่างมาทำเป็นแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัย เพื่อทดลองปลูกพืชผักต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไปในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ อาทิ ต้นฝรั่ง ชมพู่ กล้วยหอมทอง และผักชนิดต่างๆ เป็นต้น โดยใช้แนวทางเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา หรือ พี.อาร์.โมเด็ล ที่มีอาจารย์รัชยุทธ วรรณศิริบุญ ผู้ร่วมก่อตั้งแนวคิดดังกล่าวร่วมเป็นที่ปรึกษา แนะนำการปรับปรุงพื้นที่โดยไม่ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใดๆ ที่เป็นอยู่ ทำให้การปลูกพืชในแปลงสาธิตนี้ ปลูกบนดินที่มีอยู่ ใช้น้ำจากบ่อพักน้ำในโรงไฟฟ้า และอยู่ในสภาพแวดล้อมในโรงไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อทดลองการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตที่ได้ เพื่อเน้นย้ำความเป็นโรงไฟฟ้าปลอดภัย ใส่ใจชุมชนทุกด้าน ทั้งความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้โครงการแปลงสาธิตนี้ ยังเป็นหนึ่งในพันธกิจของโรงไฟฟ้าที่ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในการสร้างพื้นที่สีเขียวและโครงการทดลองปลูกพืชประจำถิ่น และยังเป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฯ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย

“ภายในแปลงสาธิตฯ เราจะเริ่มทดลองการปรับปรุงดินเดิมภายในโรงไฟฟ้าฯ ซึ่งเป็นดินถมบดอัด ด้วยการปรับปรุงด้วยธรรมชาติดูแลธรรมชาติ ปุ๋ยหมักเตรียมดิน ปุ๋ยน้ำฮิวมิคที่มีจุลินทรีย์ และห่มฟางเพื่อคืนชีวิตในดิน และเริ่มทดลองปลูกกล้วยหอมทอง ชมพู่ ฝรั่ง 3 สายพันธุ์ แก้วมังกร ตลอดจนทดลองปลูกองุ่นอีกด้วย พร้อมกับยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นแปลงพืชผักล้มลุก โดยจัดให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและหน้าที่ในการปลูก และดูแล จนมีผลผลิตต่อไป เมื่อโครงการนี้ประสบความสำเร็จและเริ่มมีผลผลิต เราก็จะจัดพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานจากผู้สนใจต่างๆ เพิ่มเติมจากการเข้ามาดูงานกระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมของเราที่ปกติในแต่ละปีก็จะมีผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของโรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่นอีกด้วย” นายมนชัย กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยแห่งนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด โทรศัพท์ 032 919 990 ต่อ 1140-1142 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ หรืออีเมล์ contactus@rwcogen.co.th

โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น (RWC) ผู้ผลิตไฟฟ้าและ ไอน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี นำร่องย้ำเป็นโรงไฟฟ้าปลอดภัย ใส่ใจชุมชนทุกมิติ รวมพลพนักงานจิตอาสากว่า 50 คน ลงแปลงสาธิต ห่มดิน ปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ พร้อมกับเริ่มปลูกไม้ผลทดลองภายในพื้นที่โรงไฟฟ้า กล้วยหอมทอง ฝรั่งหลากหลายพันธุ์ พร้อมทั้งจัดแปลงพืชผักให้พนักงานดูแลระยะยาว เน้นความตระหนักรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น ภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ต.เจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี จัดกิจกรรม "GREEN OPENING DAY" เพื่อเปิดแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการปลูกพืชไวต่อมลพิษภายในโรงไฟฟ้าให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างให้ชุมชนใกล้เคียงและผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้การปลูกพืชผักต่างๆ ที่อยู่ในท้องถิ่น ทดลองด้วยปัจจัยภายในโรงไฟฟ้าในการปลูก ร่วมกับแนวทางเกษตรแบบธรรมชาติ ตามแนวคิดเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา หรือ

พี.อาร์.โมเด็ล โดยมีพนักงานจิตอาสากว่า 50 คนร่วมกันบำรุงดิน ห่มฟางพื้นที่ทั้งหมด พร้อมปลูกกล้วยหอมทอง และฝรั่ง นำร่อง ก่อนแบ่งทีมพนักงานเตรียมฝึกปลูกพืชผักในแปลงสาธิตต่อไป

นายมนชัย เปรมศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า เราใช้พื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร ที่เป็นส่วนของพื้นที่ว่างมาทำเป็นแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัย เพื่อทดลองปลูกพืชผักต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไปในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ อาทิ ต้นฝรั่ง ชมพู่ กล้วยหอมทอง และผักชนิดต่างๆ เป็นต้น โดยใช้แนวทางเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา หรือ พี.อาร์.โมเด็ล ที่มีอาจารย์รัชยุทธ วรรณศิริบุญ ผู้ร่วมก่อตั้งแนวคิดดังกล่าวร่วมเป็นที่ปรึกษา แนะนำการปรับปรุงพื้นที่โดยไม่ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใดๆ ที่เป็นอยู่ ทำให้การปลูกพืชในแปลงสาธิตนี้ ปลูกบนดินที่มีอยู่ ใช้น้ำจากบ่อพักน้ำในโรงไฟฟ้า และอยู่ในสภาพแวดล้อมในโรงไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อทดลองการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตที่ได้ เพื่อเน้นย้ำความเป็นโรงไฟฟ้าปลอดภัย ใส่ใจชุมชนทุกด้าน ทั้งความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้โครงการแปลงสาธิตนี้ ยังเป็นหนึ่งในพันธกิจของโรงไฟฟ้าที่ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในการสร้างพื้นที่สีเขียวและโครงการทดลองปลูกพืชประจำถิ่น และยังเป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฯ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย

"ภายในแปลงสาธิตฯ เราจะเริ่มทดลองการปรับปรุงดินเดิมภายในโรงไฟฟ้าฯ ซึ่งเป็นดินถมบดอัด ด้วยการปรับปรุงด้วยธรรมชาติดูแลธรรมชาติ ปุ๋ยหมักเตรียมดิน ปุ๋ยน้ำฮิวมิคที่มีจุลินทรีย์ และห่มฟางเพื่อคืนชีวิตในดิน และเริ่มทดลองปลูกกล้วยหอมทอง ชมพู่ ฝรั่ง 3 สายพันธุ์ แก้วมังกร ตลอดจนทดลองปลูกองุ่นอีกด้วย พร้อมกับยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นแปลงพืชผักล้มลุก โดยจัดให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและหน้าที่ในการปลูก และดูแล จนมีผลผลิตต่อไป เมื่อโครงการนี้ประสบความสำเร็จและเริ่มมีผลผลิต เราก็จะจัดพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานจากผู้สนใจต่างๆ เพิ่มเติมจากการเข้ามาดูงานกระบวนการผลิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมของเราที่ปกติในแต่ละปีก็จะมีผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของโรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่นอีกด้วย" นายมนชัย กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยแห่งนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด โทรศัพท์ 032 919 990 ต่อ 1140-1142 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ หรืออีเมล์ contactus@rwcogen.co.th

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!