ร่วมทดสอบอาการซึมเศร้า ด้วยการค้นหาคำว่า “depression” ใน “กูเกิ้ล”


โครงการนี้ต้องการสร้างการตระหนักรู้ถึงโรคซึมเศร้า และสร้างจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงวิธีบำบัดโรคนี้

ความเครียด ความไม่สบายใจ และความเหงา อาจบั่นทอนจิตใจจนอาจให้คนเป็นโรคซึมเศร้าได้ แต่คนจำนวนไม่มากที่ทราบแน่ชัดว่าความไม่สบายใจของตนเข้าขั้นเป็นโรคนี้ตามคำจำกัดความทางการแพทย์

บริษัท Google ร่วมมือกับองค์กรด้านสุขภาพจิต National Alliance for Mental Illness หรือ NAMI ในการเสนอแบบสอบถามที่ทดสอบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ เมื่อผู้ใช้พิมพ์คำว่า “depression” ซึ่งแปลว่าโรคซึมเศร้า ในการค้นหาผ่านระบบของ Google

NAMI ระบุว่า โรคซึมเศร้าตามคำจำกัดความของแพทย์ เป็นอาการที่พบบ่อยในประชากรอเมริกัน โดยหนึ่งในห้าของผู้คนในสหรัฐฯ ประสบกับภาวะดังกล่าวในช่วงชีวิตอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

แต่มีเพียงครึ่งหนึ่งของผู้เป็นโรคซึมเศร้าที่ได้รับการบำบัด

แบบสอบถามที่ปรากฏบนผลการเสิร์ชในระบบ Google ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นแบบทดสอบสั้นๆ และช่วยให้ผู้ป่วยทราบว่าตนเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่

ผู้จัดทำเรียกแบบสอบถามสุขภาพจิตนี้ว่า Patient Health Questionnaire-9 หรือ PHQ-9 ซึ่งนำบางส่วนของคำถามที่นักจิตวิทยาใช้ทดสอบสภาพจิตคนไข้ที่มาพบแพทย์ ผนวกอยู่ในชุดทดสอบออนไลน์นี้ ดังนั้นอาจเรียกได้ว่า แบบสอบถาม PHQ-9 สามารถถูกใช้เป็นจุดตั้งต้นของผู้ที่ต้องการรับการบำบัด

หน่วยงาน NAMI ที่ร่วมมือกับ Google ในครั้งนี้ กล่าวว่า โครงการนี้น่าจะทำให้คนเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น และจะทำให้คนตระหนักถึงโรคซึมเศร้าและหาทางรักษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้

เมื่อทำแบบสอบถามออนไลน์เสร็จเรียบร้อย ผู้ตอบแบบสอบถามจะเห็นลำดับขั้นจาก 0 ถึง 27 ซึ่งบ่งบอกระดับของสัญญาณการเป็นโรคซึมเศร้าตามคำจำกัดความของแพทย์

แบบสอบถาม PHQ-9 ถูกออกแบบเพื่อการใช้สำหรับผู้ใหญ่ และใช้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเเท็บเล็ตเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการทำแบบสอบถามบนคอมพิวเตอร์ จะต้องพิมพ์คำว่า “PHQ-9” แทนที่จะเป็น “depression” ในการเสิร์ชด้วย Google จากนั้นก็จะเห็นแบบสอบถามนี้ในผลการหาข้อมูลบนคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ Google จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนี้แก่บุคคลอื่น

สำหรับการทดสอบสุขภาพจิตว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ผ่านช่องทางอื่น ผู้ที่ต้องการทราบสัญญาณของโรคนี้ สามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ของหน่วยงาน Mental Health America ได้ด้วย

นอกจากนั้น ยังมีผู้พัฒนาแอพ Depression Test app ของบริษัท Japps Medical บนระบบ Android ซึ่งใช้แบบสอบถาม “PHQ-9” เช่นกัน อีกช่องทางหนึ่งคือแบบทดสอบออนไลน์ของนิตยสาร Psychology Today ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที

(รัตพล อ่อนสนิท เรียบเรียงจากรายงานของ Carolyn Nicander)

โครงการนี้ต้องการสร้างการตระหนักรู้ถึงโรคซึมเศร้า และสร้างจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงวิธีบำบัดโรคนี้

ความเครียด ความไม่สบายใจ และความเหงา อาจบั่นทอนจิตใจจนอาจให้คนเป็นโรคซึมเศร้าได้ แต่คนจำนวนไม่มากที่ทราบแน่ชัดว่าความไม่สบายใจของตนเข้าขั้นเป็นโรคนี้ตามคำจำกัดความทางการแพทย์

บริษัท Google ร่วมมือกับองค์กรด้านสุขภาพจิต National Alliance for Mental Illness หรือ NAMI ในการเสนอแบบสอบถามที่ทดสอบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ เมื่อผู้ใช้พิมพ์คำว่า “depression” ซึ่งแปลว่าโรคซึมเศร้า ในการค้นหาผ่านระบบของ Google

NAMI ระบุว่า โรคซึมเศร้าตามคำจำกัดความของแพทย์ เป็นอาการที่พบบ่อยในประชากรอเมริกัน โดยหนึ่งในห้าของผู้คนในสหรัฐฯ ประสบกับภาวะดังกล่าวในช่วงชีวิตอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

แต่มีเพียงครึ่งหนึ่งของผู้เป็นโรคซึมเศร้าที่ได้รับการบำบัด

แบบสอบถามที่ปรากฏบนผลการเสิร์ชในระบบ Google ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นแบบทดสอบสั้นๆ และช่วยให้ผู้ป่วยทราบว่าตนเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่

ผู้จัดทำเรียกแบบสอบถามสุขภาพจิตนี้ว่า Patient Health Questionnaire-9 หรือ PHQ-9 ซึ่งนำบางส่วนของคำถามที่นักจิตวิทยาใช้ทดสอบสภาพจิตคนไข้ที่มาพบแพทย์ ผนวกอยู่ในชุดทดสอบออนไลน์นี้ ดังนั้นอาจเรียกได้ว่า แบบสอบถาม PHQ-9 สามารถถูกใช้เป็นจุดตั้งต้นของผู้ที่ต้องการรับการบำบัด

หน่วยงาน NAMI ที่ร่วมมือกับ Google ในครั้งนี้ กล่าวว่า โครงการนี้น่าจะทำให้คนเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น และจะทำให้คนตระหนักถึงโรคซึมเศร้าและหาทางรักษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้

เมื่อทำแบบสอบถามออนไลน์เสร็จเรียบร้อย ผู้ตอบแบบสอบถามจะเห็นลำดับขั้นจาก 0 ถึง 27 ซึ่งบ่งบอกระดับของสัญญาณการเป็นโรคซึมเศร้าตามคำจำกัดความของแพทย์

แบบสอบถาม PHQ-9 ถูกออกแบบเพื่อการใช้สำหรับผู้ใหญ่ และใช้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเเท็บเล็ตเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการทำแบบสอบถามบนคอมพิวเตอร์ จะต้องพิมพ์คำว่า “PHQ-9” แทนที่จะเป็น “depression” ในการเสิร์ชด้วย Google จากนั้นก็จะเห็นแบบสอบถามนี้ในผลการหาข้อมูลบนคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ Google จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนี้แก่บุคคลอื่น

สำหรับการทดสอบสุขภาพจิตว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ผ่านช่องทางอื่น ผู้ที่ต้องการทราบสัญญาณของโรคนี้ สามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ของหน่วยงาน Mental Health America ได้ด้วย

นอกจากนั้น ยังมีผู้พัฒนาแอพ Depression Test app ของบริษัท Japps Medical บนระบบ Android ซึ่งใช้แบบสอบถาม “PHQ-9” เช่นกัน อีกช่องทางหนึ่งคือแบบทดสอบออนไลน์ของนิตยสาร Psychology Today ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที

(รัตพล อ่อนสนิท เรียบเรียงจากรายงานของ Carolyn Nicander)

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!